Project

Participatief beleid maken in Maastricht
Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met “uitvoerige complimenten aan iedereen” door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces […]
lees meerneem contact met ons op

Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met “uitvoerige complimenten aan iedereen” door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd.

De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces met een brede representatie van uiteenlopende belanghebbenden. Naast de bekende vrijwilligersorganisaties die al jarenlang actief zijn – zoals Scouting, Samen Onbeperkt en de Buurtplatforms – participeerden ook professionele welzijn- en zorgorganisaties, en een aantal nieuwe spelers die (nog) geen subsidie ontvangen. Naast de gemeentelijke beleidsmakers en raadsleden. En af en toe schoven zelfs de betrokken wethouders aan.

Het bijzondere aan deze nieuwe verordening is dat ze niet door ambtenaren, maar door werkgroepen met mensen uit het veld is geschreven.

De diversiteit aan spelers en belangen, in combinatie met de aanleiding: bezuinigingen en decentralisaties in het sociaal domein, zorgden soms voor verhitte gemoederen. Door stap voor stap te werk te gaan en veel ruimte te bieden voor oprechte dialoog en co-creatie, is stukje bij beetje een breed gedragen nieuw beleid ontworpen.

Het dialoogproces is ontworpen en gefaciliteerd door Petra de Boer, Han Rakels en Michiel Damoiseaux in nauwe samenwerking met de beleidsmakers bij de gemeente. Anne van Marwijk was verantwoordelijk voor de visuele verslaglegging.

Meer informatie: