Project

Participatief ontwerp nieuw vrijwilligersbeleid gemeente Maastricht
Het vrijwilligersbeleid in Maastricht moet op de schop. Er is minder geld, terwijl er steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers komen te liggen. Door de decentralisaties in het sociaal domein zal dit in […]
lees meerneem contact met ons op

Het vrijwilligersbeleid in Maastricht moet op de schop. Er is minder geld, terwijl er steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers komen te liggen. Door de decentralisaties in het sociaal domein zal dit in de toekomst alleen maar verder toenemen.

Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. En om een nieuw vrijwilligersbeleid.

Participatief

Hoe moet dat nieuwe beleid eruit zien? Dat wil de gemeente samen met betrokkenen vormgeven. Bewoners en buurtwerker, organisaties met opdracht en vernieuwers, raadsleden, wethouders en ambtenaren.  Zij moeten het straks immers ook samen uitvoeren. De gemeente heeft Perspectivity gevraagd om dit participatieve traject te begeleiden.

Stap voor de stap de toekomst vormgeven

In een serie grote en kleine groepsdialogen verkennen de stakeholders het vraagstuk, de gewenste toekomst en manieren om deze te realiseren. Door de diverse belanghebbenden met elkaar in gesprek te brengen, ontstaan nieuwe inzichten en wederzijds begrip en een basis voor vertrouwen om samen de toekomst tegemoet te treden.

Dialoogbijeenkomsten:

Petra de Boer ontwierp het traject in nauwe samenwerking met ambtenaren en raadsleden van de gemeente en faciliteerde de dialoogsessies.

Resultaat

“Resultaat was een zeer hoge opkomst van vrijwilligersorganisaties welzijn en zorg, ambtenaren en raadsleden en veel positieve reacties over de wijze waarop de dialoog heeft plaatsgevonden.” (Notitie De toekomst van vrijwilligerswerk samen vormgeven, Gemeente Maastricht).