Project

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam
“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?”  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe […]
lees meerneem contact met ons op

“Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?” 

Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking zijn getreden. Een complex vraagstuk dat vraagt om een multi-stakeholder aanpak, vindt de gemeente en schakelt Perspectivity in.

Perspectivity ontwerpt en faciliteert een Participatielab. Vijfenzestig betrokkenen werken een kleine zes dagen samen aan het oplossen van de knelpunten rond dagbesteding en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door het verbeteren van bestaande processen en het ontwerpen van nieuwe experimenten. Het lab vindt eind 2015 plaats in de Tolhuistuin in Amsterdam.

Nu eindelijk eens echt met elkaar over de inhoud en inrichting van ons werk uitwisselen. Ik heb vertrouwen dat we verbeterslagen gaan maken.

Het is een divers gezelschap met uiteenlopende perspectieven op het vraagstuk: ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers, aanbieders van dagbesteding, verwijzers en financiers, werkgevers, vrijwilligers en mantelzorgers, onderzoekers en deskundigen, reïntegratie en activeringsprofessionals, welzijn- en buurtorganisaties en het gemeentelijk focusteam Meedoen Werkt.

Met deze afspiegeling van het systeem rondom het vraagstuk wordt eerst de hele olifant in kaart gebracht om een gedeeld beeld van het vraagstuk te creëren. In kleine groepen worden vervolgens toekomstscenario’s geschetst als input voor de gedeelde ambities. Het lab levert uiteindelijk 14 projectplannen op voor experimenten die meer kwetsbare Amsterdammers duurzaam laten participeren.

Hele goede samenwerkingsenergie!

Het afronden van het participatielab is het begin van een nieuwe fase: de doorontwikkeling en uitvoering van de experimenten. Begin 2016 gaan de teams aan de slag en maken afspraken met  andere betrokken organisaties.

Meer info: