Privacy verklaring

Perspectivity Privacy Statement (de Community)

Wij nemen de bescherming van jouw privé-informatie serieus. We gaan zorgvuldig om met je gegevens, en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (/General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Hieronder leggen we graag uit wat je van ons kunt verwachten met betrekking tot jouw privacy.

Gebruik van je gegevens

Je hebt de mogelijkheid om gegevens bij ons achter te laten, via een contactformulier op de website en/of een link onder onze nieuwsbrieven.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij bewaren en verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt:

 • Naam
 • Achternaam
 • Mailadres

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Om je nieuwsbrieven te kunnen sturen. Perspectivity verstuurt 4 soorten nieuwsbrieven:

 • Algemene Perspectivity Nieuwsbrief
 • Perspectivity Challenge Nieuwsbrief
 • Nieuws over aankomende trainingen
 • Nieuws over aankomende evenementen

Je kunt je inschrijven voor alle nieuwsbrieven, of een selectie daarvan.

Nota bene: iedere communicatie uiting van Perspectivity heeft een link (onderaan de mailing). Hiermee kun je te allen tijde je voorkeuren aan te passen, je uit te schrijven, je persoonsgegevens te controleren of te wijzigen.

Bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Schrijf je je uit van onze mailinglist dan stoppen we direct met het versturen van mailings aan jouw mailadres en verwijderen we jouw gegevens uit onze administratie.

Persoonsgegevens delen met derden

We gebruiken jouw gegevens nooit voor verkoop aan derden of commerciële doeleinden met externe partijen.

Wij versturen de nieuwsbrieven via het programma Mailchimp; de emailadressen worden ook in Mailchimp bewaard. Onderdeel van de gebruiksovereenkomst met Mailchimp is hun verklaring t.a.v. adequate en wettelijke gegevensverwerking.

Cookies en analyse

Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics. Dat is een programma dat het gedrag van gebruikers van de website bijhoudt en analyseert. Wij hebben toegang tot de data die Google Analytics genereert. Die data is geanonimiseerd. We kunnen de gegevens dus niet koppelen aan (bijvoorbeeld) je e-mailadres, je exacte locatie of andere persoonlijke gegevens.

De Perspectivity website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website.

Heb je een klacht?

In geval van vragen of een suggestie, neem dan contact met ons op via info@perspectivity.org. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Perspectivity, 15 november 2018

—–

Perspectivity Privacy Verklaring (de Maatschap)

Wij nemen de bescherming van jouw privé-informatie serieus. We gaan zorgvuldig om met je gegevens, en handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (/General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Hieronder leggen we graag uit wat je van ons kunt verwachten met betrekking tot jouw privacy.

Gebruik van je gegevens

Je hebt de mogelijkheid om gegevens bij ons achter te laten. Bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen, om je in te schrijven voor een training of om een opdracht aan ons te geven of een adviesdienst aan te vragen.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een inschrijfformulier of een aanvraagformulier invult, wordt je gevraagd gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Opleiding
 • Biografie
 • Gewenste trainingsdata
 • Gegevens over je vraag of opdracht.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

 • Om je antwoord te kunnen geven op je vragen en je te kunnen bellen of mailen.
 • Om je te informeren over wijzigingen van producten of diensten
 • Om je aanmelding voor een training in orde te kunnen maken.
 • Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen, zoals toegestaan volgens de wet. Elke mail bevat een uitschrijflink.
 • Voor het maken van offertes.
 • Voor het versturen van jouw trainingsinformatie.
 • Om te beoordelen of je vooropleiding of werkervaring voldoende is om mee te doen aan een opleiding.
 • Voor facturatie en administratie.
 • Voor wettelijke administratieve verplichtingen rondom boekhouding en belastingaangiften.
 • Om de website optimaal te laten functioneren.

Bewaren van je gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Schrijf je je uit van onze mailingslijst dan stoppen we direct met het versturen van mailings aan jouw emailadres en verwijderen we jouw gegevens uit onze administratie.

De gegevens die je invult op een aanvraagformulier worden na beantwoording van je vraag verwijderd, tenzij je bij ons een product of dienst afneemt of je inschrijft voor een training. Dan gebruiken we je gegevens in onze administratie. Deze administratie bewaren wij tenminste 7 jaar, omdat dat verplicht is voor ondernemingen in verband met belastingen.

Persoonsgegevens delen met derden

We gebruiken jouw gegevens nooit voor verkoop aan derden of commerciële doeleinden met externe partijen. Wel kunnen we jouw gegevens doorgeven als dat nodig is voor levering van producten of diensten of om bijvoorbeeld een trainingscertificaat te verkrijgen van een derde partij. Ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen ten aanzien van onze administratie en boekhouding leggen we je gegevens vast.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een boekhouder en een boekhoudkundig programma Exact Online waarin we betalingsgegevens verwerken. Wij versturen de nieuwsbrieven via het programma MailChimp; de emailadressen worden ook in MailChimp bewaard. Onderdeel van de gebruiksovereenkomst met MailChimp is hun verklaring t.a.v. adequate en wettelijke gegevensverwerking. Voor het aanvragen van certificaten voor Deep Democracy trainingen geven we je gegevens door aan de Lewis company.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met deze externe partijen leggen we vast in een overeenkomst dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en dat ze worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn. Zo zijn jouw gegevens ook veilig bij deze externe partijen.

Cookies en analyse

Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics. Dat is een programma dat het gedrag van gebruikers van de website bijhoudt en analyseert. Wij hebben toegang tot de data die Google Analytics genereert. Die data is geanonimiseerd. We kunnen de gegevens dus niet koppelen aan (bijvoorbeeld) je e-mailadres, je exacte locatie of andere persoonlijke gegevens.
We maken, zoals vrijwel elke website, gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ontvang je onze nieuwsbrief, dan kan je je altijd je gegevens in zien, je voorkeuren aanpassen en je uitschrijven door op de link onderaan elke mailing te klikken (‘Update preferences’ of ‘Unsubscribe’).
De gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten verwijderen.

Heb je een klacht?

Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet veilig bij ons zijn of er verkeerd mee wordt omgegaan, neem dan contact met ons op via enterprise@perspectivity.org. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Den Haag, 5 September 2018