Video: Future Search – praktijk

Hoe ziet Future Search er in de praktijk uit?
lees meerneem contact met ons op

dec 14, 2018

Een Future Search-conferentie brengt 50 tot 500 vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen samen in een twee- tot driedaagse dialoog. Future Searches zijn in alle delen van de wereld en sectoren van de samenleving gehouden. Het hoogtepunt van het proces is de Future Search-conferentie, waarin de belanghebbenden gedurende drie dagen van intensieve dialoog op zoek gaan naar een gemeenschappelijke basis.

“De resultaten van een Future Search zijn misschien niet altijd verrassend. Maar de grote winst is dat ze van alle belanghebbenden tezamen zijn. We creëren het momentum voor collectieve impact in complexe settingen. Voor een betere toekomst, één Future Search per keer.”

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Meer informatie?