Energietransitie: faciliteren van een future search voor de digitale energiemarkt

Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij alle burgers en ook veel bedrijven prosumers worden: producent en consument tegelijk. Deze energietransitie creëert nieuwe, meestal digitale markten, via platforms waarvoor geen duidelijke regels bestaan. Perspectivity werd gevraagd een driedaagse Future Search-conferentie te faciliteren om deze regels samen te ontwerpen.
lees meerneem contact met ons op

Partner:

Club van Wageningen

Vraag:

Kunnen jullie een Future Search-proces faciliteren voor de toekomst van de digitale energiemarkt?

Proces:

Meerdaags Future Search-proces.

Resultaten:

  • Oprichting van de Club van Wageningen.
  • Vaststelling van gedeelde ambities voor de toekomst van de digitale energiemarkt.

De nieuwe digitale energiemarkten kunnen grote risico’s als gevolg hebben, zoals ongewenste machtsconcentraties, manipulatie van gebruikers en zelfs schending van mensenrechten. Tegelijkertijd zijn er grote kansen op een democratische inrichting van ons nieuwe energiesysteem en vergroting van de energetische efficiëntie. Daarom kwamen in juni 2018 invloedrijke voortrekkers van energiebedrijven, netbeheerders, de wetenschap, prosumers, de overheid en startups samen. Hun doel was om de spelregels voor een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare digitale energiemarkt te ontwerpen.

Future Search-conferentie

Perspectivity faciliteerde de bijeenkomst, gebruikmakend van de Future Search-methodiek, om in drie dagen het vraagstuk van de energietransitie vanuit allerlei relevante perspectieven te bekijken. We faciliteerden het kijken naar waar iedereen vandaan komt en welk effect het verleden heeft op waar we nu staan in het energiedata-veld. We onderzochten de grote hedendaagse ontwikkelingen die het vraagstuk beïnvloeden. Vervolgens faciliteerden we het onderzoeken van wat we zouden willen in de toekomst en formuleerden we zeven gedeelde ambities. Dit leidde tot een aantal concrete actieplannen voor het realiseren van de gewenste toekomst.

Club van Wageningen

Na de bijeenkomst faciliteerden we een aantal vervolgdagen. Hierbij sloten meer voortrekkers zich bij het verandernetwerk aan, dat zich inmiddels Club van Wageningen heeft gedoopt.

    Meer informatie: