Project

Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam
lees meerneem contact met ons op

In 2016 is de gemeente Amsterdam gestart met een stadsbrede aanpak om eenzaamheid aan te pakken. Meer dan 11% van de bevolking van Amsterdam is eenzaam en dat percentage moet omlaag. De aanpak van eenzaamheid impliceert onder meer de samenwerking tussen de verschillende organisaties en personen die zich reeds met dit onderwerp bezighouden.

Bootcamps
Elien Rogaar en Petra de Boer ontwikkelden en faciliteerden verschillende ‘bootcamps’ met professionals van maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, Amsterdamse burgers, ondernemers en onderzoekers. Het doel van deze interactieve werksessies: het ontwikkelen van experimenten om eenzaamheid te verminderen en te voorkomen in twee specifieke gebieden: Geuzenveld-Slotermeer en De Pijp-Rivierenbuurt, en het innoveren van stadsbrede initiatieven op maatjes tegen eenzaamheid.

Resultaten
Dankzij de bootcamps:

  • hebben de deelnemers een gemeenschappelijk beeld van de situatie
  • zijn gedeelde ambities geformuleerd
  • zijn partijen meer verbonden
  • weten partijen hoe ze slimmer kunnen samenwerken
  • zijn verschillende concrete experimenten over eenzaamheid in Amsterdam opgezet.

De experimenten zullen tussen 15 juli en 30 december van dit jaar worden uitgevoerd.

Meer info: