Project

Stadsdialoog Maastricht voorbode nieuwe democratie?
Hoe leven, leren, werken en genieten we samen in Maastricht 2040? De gemeente Maastricht had ons gevraagd om een brede stadsdialoog over de toekomst van Maastricht te begeleiden. Voor de zomer waren al heel veel wensen opgehaald bij bewoners en andere belanghebbenden. Nu was het tijd om met elkaar te verdiepen op de belangrijkste thema’s en om samen dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen te onderzoeken.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Gemeente Maastricht

Vraag:

Kunnen jullie ons helpen met het ontwerpen en faciliteren van een brede stadsdialoog voor het Maastricht van morgen?

Proces:

  • Samen met twee werkgroepen – sociaal en economie – de centrale thema’s en het stakeholderveld in kaart gebracht
  • Dialoogproces ontworpen en begeleid op basis van World Café en Ritual Dissent
  • De oogst samengevat in een visueel krantverslag

Resultaten:

  • Veel nieuwe ontmoetingen en verbindingen in de stad
  • Breed gedragen ideeën en oplossingsrichtingen gegenereerd
  • Waardevolle input voor de stads-, sociale en economische visie verzameld

In de Limburger van 25 oktober staat een klein ingezonden bericht van inwoner Michel van Gelder. Hij reflecteert op de stadsdialoog over het Maastricht van morgen enkele dagen eerder in het MECC. Hij schrijft: “Het voelde goed om het verschil te proeven tussen ‘discussie’ als twistgesprek en ‘dialoog’ in de betekenis van open discussie zonder vooraf vaststaande uitkomst.”

 

Mooi verwoord Michel! Dat open gesprek was precies de bedoeling. ‘Uitwisselen van perspectieven en belangen’ en ‘Samen hardop nadenken over oplossingsrichtingen om onze gewenste stad te realiseren’, stonden bovenaan het lijstje doelen voor deze bijeenkomst.

Hoe leven, leren, werken en genieten we samen in Maastricht 2040?

De gemeente Maastricht had ons gevraagd om een brede stadsdialoog over de toekomst van Maastricht te begeleiden. Voor de zomer waren al heel veel wensen opgehaald bij bewoners en andere belanghebbenden. Nu was het tijd om met elkaar te verdiepen op de belangrijkste thema’s en om samen dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen te onderzoeken.

 

Het systeem in de kamer

150 mensen verzamelden zich op veilige afstand in een enorme zaal in het volledig vernieuwde congrescentrum. Behalve bewoners uit verschillende wijken waren er ondernemers en allerlei professionals uit het bedrijfsleven, zorg en welzijn, onderwijs en cultuur, van internationale instituten en buurtnetwerken en natuurlijk ambtenaren en politici. Veel usual suspects – mensen die de weg weten binnen de gemeente en actief meedenken over allerlei ontwikkelingen in de stad. Maar ook nieuwe gezichten zoals Michel. Geen perfecte afspiegeling van de stad, maar divers genoeg om de complexiteit en onderlinge samenhang van thema’s die voorlagen ervaren.

 

Ontmoetingen en oplossingen

Het werd een avond vol ontmoetingen en oplossingen. In vier achtereenvolgende rondes werd aan wisselende tafels met telkens weer nieuwe mensen nagedacht over de gewenste stad. Iedereen kreeg de kans om te delen wat hij of zij zelf belangrijk vond én om te leren van gezichtspunten en belangen van anderen. De flow zorgde ervoor dat nieuwe inzichten en breed gedragen oplossingen in samenspel konden ontstaan.

 

“Het voelde goed om het verschil te proeven tussen ‘discussie’ als twistgesprek en ‘dialoog’ in de betekenis van open discussie zonder vooraf vaststaande uitkomst.”

 

Aan het einde van de avond werden ideeën en oplossingsrichtingen voor 15 verschillende thema’s gepresenteerd. Zoals durven kiezen voor ‘de gezonde stad’, wijkkracht benutten en buurten de ruimte geven en jongeren al op vanaf de basisschool actief betrekken. De oogst van de avond zal door de gemeente verwerkt worden in de stadsvisie, de sociale visie en de economische visie. Deze worden later dit jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Nieuwe democratie?

Michel schrijft in zijn ingezonden stukje: “Burgers betrekken bij het beleid is een uitdagende onderneming die vraagt om investeren, leren, bijsturen en volharden.” We zijn het roerend met hem eens. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Burgerparticipatie kost tijd en moeite en levert niet per se baanbrekend nieuwe ideeën op.

 

“Burgers betrekken bij het beleid is een uitdagende onderneming die vraagt om investeren, leren, bijsturen en volharden.”

 

Wat het wel doet is betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap bij lokale vraagstukken vergroten. En bewustwording creëren dat de voorliggende vraagstukken complex zijn, simpele oplossingen niet (meer) werken en dat ze een aanpak vergen waarin alle perspectieven worden meegenomen. Maar dat vraagt wel om een lange adem en veranderen rollen en verantwoordelijkheden. Niet alleen van burgers, maar ook van de overheid zelf.

 

Meer informatie?