Project

Stadsronde decentralisaties sociaal domein Maastricht
Op dinsdag 15 september 2015 stroomt het Mosae Forum in Maastricht vol voor de Stadsronde Sociaal Domein. Ruim 80 mensen zijn gekomen om te praten over de drie decentralisaties: maatschappelijke […]
lees meerneem contact met ons op

Op dinsdag 15 september 2015 stroomt het Mosae Forum in Maastricht vol voor de Stadsronde Sociaal Domein. Ruim 80 mensen zijn gekomen om te praten over de drie decentralisaties: maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en werk & inkomen.

De decentralisaties zijn bij uitstek complexe vraagstukken met veel verschillende belanghebbenden waarvoor geen blauwdrukken voorhanden zijn. De raadswerkgroep Sociaal Domein vraagt Petra de Boer van Perspectivity om de avond mee vorm te geven en te faciliteren.

Doel van de avond is om met elkaar een gedeeld beeld te creëren van:

  1.  De huidige praktijk:  Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan?
  2. Ambities: wat willen we in 2018 hebben gerealiseerd?

Tachtig personen gaan met elkaar in kleine, gemengde groepen in gesprek.

Wat levert dat op?

De avond is vruchtbaar. Er zitten veel diverse betrokkenen aan tafel, van bewoners en mantelzorgers tot professionals, politici en beleidsmakers. Er is ruimte voor ieders perspectief. De dialoog help om elkaar beter te begrijpen en samen tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Bewoners, beleidsmakers, professionals, vrijwilligers, het zijn geen gescheiden werelden. We kunnen en moeten de verandering samen vormgeven. Het belang is immers gemeenschappelijk en dat geldt ook voor het doel.

Meer info: