burgerparticipatie & inclusie

Burgerparticipatie is al jaren een hip begrip. Maar vaak worden burgers niet op een echt participatieve manier betrokken bij het inrichten van complexe problemen. Perspectivity ontwerpt en faciliteert processen waar het hele systeem wordt betrokken. Voorbeelden van ons werk met burgerparticipatie vind je hieronder.

neem contact op
Participatief beleid maken in Maastricht

Participatief beleid maken in Maastricht

Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met "uitvoerige complimenten aan iedereen" door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces met een brede representatie van...

Seniorendialoog in Maastricht

Seniorendialoog in Maastricht

Maastricht versterkt de positie van senioren in de stad, met aandacht voor positieve gezondheid. Meer info?  Krant Seniorendialoog Positieve gezondheid Contact: Elien Rogaar

Stadsronde Decentralisaties Sociaal Domein Maastricht

Stadsronde Decentralisaties Sociaal Domein Maastricht

Op dinsdag 15 september 2015 stroomt het Mosae Forum in Maastricht vol voor de Stadsronde Sociaal Domein. Ruim 80 mensen zijn gekomen om te praten over de drie decentralisaties: maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en werk & inkomen. De decentralisaties...

Participatief ontwerp nieuw vrijwilligersbeleid gemeente Maastricht

Participatief ontwerp nieuw vrijwilligersbeleid gemeente Maastricht

Het vrijwilligersbeleid in Maastricht moet op de schop. Er is minder geld, terwijl er steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers komen te liggen. Door de decentralisaties in het sociale domein zal dit in de toekomst alleen maar verder toenemen. Dit vraagt om nieuwe...

Economische visie Maastricht

Economische visie Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht heeft een kaderstellende en controlerende taak. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken heeft het initiatief genomen om samen met een brede groep belanghebbenden de kaders voor de Nieuwe Economische Visie Maastricht 2020 te...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden