klimaat & energie

De energietransitie is een van de grootste ‘wicked problems’ van deze tijd. Niet alleen de technische aspecten, maar ook maatschappelijke uitdagingen vragen de uiteenlopende stakeholders om hun krachten bundelen om kennis te delen en samen te experimenteren.
Voorbeelden van ons werk op gebied van klimaat en energie vind je hieronder.

neem contact op
Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord

Werk goed samen, zet het belang van Drenthe centraal, pas energieprojecten zo goed mogelijk in het landschap, betrek inwoners van meet af aan bij de plannen, laat de winst die energieopwekking oplevert ten goede komen aan inwoners en niet alleen aan grote ontwikkelaars en stimuleer lokale initiatieven. De adviezen zijn overgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Drenthe. Perspectivity faciliteerde het proces.

Next Nexus! Report from the first trial at WWF in Gland

Next Nexus! Report from the first trial at WWF in Gland

Summary – Next Nexus! Session, 20 May 2016 Perspectivity has entered into a partnership with the Luc Hoffmann Institute, an independent research hub that works in partnership with the WWF, to accelerate research impact on complex environmental challenges . Together,...

Appreciative Team Retreat SunFunder

Appreciative Team Retreat SunFunder

SunFunder with head quarters in San Fransisco, staff members spread all over the world and a regional office in Arusha Tanzania, finances solar beyond the grid. Over the next decade, solar energy will leapfrog the electricity grid in developing countries much like...

Eneco: Slagvaardig versnellen naar decentrale energie opwek

Eneco: Slagvaardig versnellen naar decentrale energie opwek

Het Eneco management heeft visie: Van centrale naar decentrale opwek van energie; Een meer klantgerichte benadering van de markt. Deze visie leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers van de energiecentrale in Utrecht, maar zorgt ook voor meer risico....

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden