klimaat & energie

De energietransitie is een van de grootste ‘wicked problems’ van deze tijd. Niet alleen de technische aspecten, maar ook maatschappelijke uitdagingen vragen de uiteenlopende stakeholders om hun krachten bundelen om kennis te delen en samen te experimenteren.
Voorbeelden van ons werk op gebied van klimaat en energie vind je hieronder.

neem contact op
Developing a Hydrogen Game

Developing a Hydrogen Game

Perspectivity has been selected to develop a serious game on the hydrogen economy! The question comes from TKI Nieuw Gas, a programme from the Netherlands Enterprise Agency (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) that supports innovation projects around energy and...

Nexus! at Interpore 2018

Nexus! at Interpore 2018

Perspectivity's Jaspreet shares his experiences facilitating the Stress Nexus Challenge: "Perspectivity had the opportunity of facilitating the Stress Nexus! Challenge at Interpore 2018 in New Orleans, USA. Interpore is the annual global conference for Porous Media...

Perspectivity in LEF van Rijkswaterstaat 

Perspectivity in LEF van Rijkswaterstaat 

Perspectivity partner Elien Rogaar zit in de LEF poule van facilitators van Rijkswaterstaat.  LEF future center Rijkswaterstaat is gespecialiseerd in het creëren van doorbraken en nieuwe denkpatronen in vooral maatschappelijke vraagstukken. LEF faciliteert...

Blog: Nexus Challenge on Games4Sustainability

Blog: Nexus Challenge on Games4Sustainability

“The scarcity of water is undeniably one of the biggest problems of our times. Though most of us don’t pay much attention to how we use water, the world water crisis now becomes too visible to ignore. Not long ago, Cape Town’s public administration stated that by...

Complexity workshop voor Havenbedrijf Amsterdam

Complexity workshop voor Havenbedrijf Amsterdam

De haven van Amsterdam heeft te maken met de grote complexe vraagstukken van deze tijd, de uitputting van natuurlijke grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Tegelijkertijd raken logistieke ketens, handelsnetwerken en regionale economische sectoren...

Participatie in de Klimaatactieve Stad

Participatie in de Klimaatactieve Stad

In de KlimaatActieve Stad (KAS) in Twente werken bewoners, bedrijven en overheden samen aan de leefbaarheid van de woonomgeving onder druk van klimaatverandering. Een vraagstuk dat alle kenmerken van ‘complexiteit’ in zich heeft. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen waarin...

Next Nexus! Report from the first trial at WWF in Gland

Next Nexus! Report from the first trial at WWF in Gland

Summary – Next Nexus! Session, 20 May 2016 Perspectivity has entered into a partnership with the Luc Hoffmann Institute, an independent research hub that works in partnership with the WWF, to accelerate research impact on complex environmental challenges . Together,...

Appreciative Team Retreat SunFunder

Appreciative Team Retreat SunFunder

SunFunder met hoofdkantoor in San Francisco, medewerkers verspreid over de hele wereld en een regionaal kantoor in Arusha Tanzania, financiert zonne-energie voorbij het net. In het komende decennium zal zonne-energie het elektriciteitsnet in ontwikkelingslanden ver...

Eneco: Slagvaardig versnellen naar decentraal energie opwekken

Eneco: Slagvaardig versnellen naar decentraal energie opwekken

Het Eneco management heeft een visie: van centrale naar decentrale energieopwekking een meer klantgerichte benadering van de markt Deze visie leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers van de energiecentrale in Utrecht, maar zorgt ook voor meer risico....

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden