klimaat & energie

De energietransitie is een van de grootste ‘wicked problems’ van deze tijd. Niet alleen de technische aspecten, maar ook maatschappelijke uitdagingen vragen de uiteenlopende stakeholders om hun krachten bundelen om kennis te delen en samen te experimenteren.
Voorbeelden van ons werk op gebied van klimaat en energie vind je hieronder.

neem contact op
Eneco – Action Café

Eneco – Action Café

Een interview in de krant met de CEO van Eneco was de aanleiding om met het managementteam van de warmtecentrale in Utrecht een strategiesessie te organiseren. Tijdens de voorbereiding werd al snel duidelijk dat er bij het managementteam grote behoefte was om ook...

De mensen daar krijgen waar het werk is

De mensen daar krijgen waar het werk is

Vattenfall nam Nuon in 2010 over op het hoogtepunt van de markt. De energiemarkt wordt geconfronteerd met turbulentie als gevolg van de economische crisis en de toenemende verwevenheid van het Europese elektriciteitsnet. De winstmarges staan onder druk en daarmee ook...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden