In 2016 is de gemeente Amsterdam gestart met een stadsbrede aanpak om eenzaamheid aan te pakken. Meer dan 11% van de bevolking van Amsterdam is eenzaam en dat percentage moet omlaag. De aanpak van eenzaamheid impliceert onder meer de samenwerking tussen de...