leefomgeving

Hoe delen we en zorgen we voor onze fysieke leefomgeving? Dit is bij uitstek een terrein waarbij belanghebbenden elkaar nodig hebben en samen op zoek moeten naar nieuwe mogelijkheden.
Voorbeelden van ons werk op gebied van de leefomgeving vind je hieronder.

neem contact op
Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Duurzaamheidschallenge bouw- en infrastructuursector

Duurzaamheidschallenge bouw- en infrastructuursector

Perspectivity is betrokken bij de Duurzaamheidschallenge 2020 voor de bouw- en infrasector. Vanuit LEF future centre en in samenwerking met NeerlandsDiep, organiseert en faciliteert Perspectivity partner Elien Rogaar dit traject. Zeven teams van Rijkswaterstaat,...

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

In 2021 treedt één van de grootste wettelijke hervormingen ooit in werking: de Omgevingswet, die de ontwikkeling en het beheer van onze fysieke leefomgeving bepaalt. Tientallen wetten en vele honderden regels over water, lucht, bodem, bouwen, natuur, cultureel...

Nationale Bodemhack

Nationale Bodemhack

  Eind november 2018 vond de Nationale Bodemhack in Wageningen plaats, een initiatief van de BodemCoalitie bestaande uit a.s.r., Vitens en Rabobank. Het doel: Slim samenwerken en bodemdata optimaal benutten om de kwaliteit van agrarische bodem- en watersystemen...

ICRA Wageningen speelt de Food Challenge

ICRA Wageningen speelt de Food Challenge

Vanuit de hele wereld komen professionals uit het rurale innovatieveld naar Wageningen voor ICRA cursus 'Facing Rural Innovation Challenges’. Een deel van deze cursus richt zich op het faciliteren en onderhandelen in multi-stakeholder processen. Tijdens dit deel wordt...

Stakeholderdialoog: veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater

Stakeholderdialoog: veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater

Er wordt steeds meer gezwommen in Amsterdams buitenwater, maar lang niet altijd veilig! Gemeente, waterschap en provincie willen meer mogelijkheden realiseren voor veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater. Ruim 40 uiteenlopende belanghebbenden ontmoeten elkaar in...

Richting Verduurzaming van Maritieme en Chemische Sector

Richting Verduurzaming van Maritieme en Chemische Sector

CSR Netherlands is the Centre of Excellence for Dutch companies that are striving towards corporate social responsibility. More than 2000 companies are affiliated with this networking organization, which is the biggest of its kind in Europe and one of the largest...

Leadership Development bij Zoological NGOs Tanzania

Leadership Development bij Zoological NGOs Tanzania

Tussen 2009 en 2013 heeft Perspectivity verschillende leiderschaps-, opleidings- en capaciteitsontwikkelingsprogramma's uitgevoerd voor de Zoölogische Vereniging Frankfurt (FSZ). Leiderschapstraining In 2013 heeft Monique Janmaat een Leiderschapstraining uitgevoerd...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden