Nederland

Het merendeel van de mensen in ons collectief en community woont in Nederland.
We helpen graag organisaties, instellingen en gemeenschappen in ons eigen land om te navigeren in complexiteit.
Voorbeelden van ons werk in Nederland vind je hieronder.

neem contact op
Duurzaamheidschallenge Bouw- en Infrasector

Duurzaamheidschallenge Bouw- en Infrasector

Perspectivity is betrokken bij de Duurzaamheidschallenge 2020 voor de bouw- en infrasector. Vanuit LEF future centre en in samenwerking met NeerlandsDiep, organiseert en faciliteert Perspectivity partner Elien Rogaar dit traject. Zeven teams van Rijkswaterstaat,...

Co-creatie Buurtteams Amsterdam

Co-creatie Buurtteams Amsterdam

Co-creatieproces Buurtteams Amsterdam Perspectivity leidde een groot en intensief co-creatieproces voor het vormgeven van Buurtteams Amsterdam. De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam. Een onderdeel hiervan is het versterken van de...

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

In 2021 treedt één van de grootste wettelijke hervormingen ooit in werking: de Omgevingswet, die de ontwikkeling en het beheer van onze fysieke leefomgeving bepaalt. Tientallen wetten en vele honderden regels over water, lucht, bodem, bouwen, natuur, cultureel...

Nationale Bodemhack

Nationale Bodemhack

  Eind november 2018 vond de Nationale Bodemhack in Wageningen plaats, een initiatief van de BodemCoalitie bestaande uit a.s.r., Vitens en Rabobank. Het doel: Slim samenwerken en bodemdata optimaal benutten om de kwaliteit van agrarische bodem- en watersystemen...

De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Het Ministerie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De RvdK...

Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Amsterdam wil eenzaamheid in de stad verminderen. Allerlei organisaties en mensen in de stad hebben experimenten gelanceerd, om met en van elkaar te leren hoe we dit beter kunnen doen. De experimenten zijn in zomer van 2017 gestart. Zodat de lessen nog voor de...

Wageningen University in dialoog

Wageningen University in dialoog

Wageningen University & Research (WUR) werkt aan allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken waarover de meningen soms sterk uiteenlopen. Om haar rol als kennisorganisatie goed te kunnen vervullen en samen met belanghebbenden richting te geven aan nieuwe...

Sociaal domein Wageningen

Sociaal domein Wageningen

Opnieuw het sociale domein vormgeven met alle partijen die actief zijn in de stad Wageningen? Een uitdaging! Vooral om dit in een periode van drie maanden op een goede manier voor elkaar te krijgen. Samenwerkingverbanden Ze liggen er bijna, de plannen van vier...

Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam

Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam

In 2016 the municipality of Amsterdam started a city-wide approach to tackle loneliness. More than 11% of the population of Amsterdam is lonely and that percentage has to go down. The Loneliness Approach implies, amongst other things, the cooperation between the...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden