Ontwikkelingssamenwerking

De vraagstukken die spelen op gebied van ontwikkelingssamenwerking en migratie zijn vaak uiterst complex. Perspectivity draagt graag bij aan het navigeren van complexiteit in deze thema’s en hanteert hierin een participatieve en inclusieve aanpak.
Voorbeelden van ons werk op gebied van ontwikkeling en migratie vind je hieronder.

neem contact op
Het evaluaren van de Prevention up Front Alliantie

Het evaluaren van de Prevention up Front Alliantie

De Prevention up Front (PuF – Preventie vooraf) Alliantie is een vijfjarig programma (2016-2020) van de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) en de World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP). Het wordt uitgevoerd als...

Gezamenlijk online voorstel bouwen en eigenaarschap versterken

Gezamenlijk online voorstel bouwen en eigenaarschap versterken

Just Future 4-daagse internationale workshop Tijdens de zomer vroeg Cordaid aan Perspectivity of we een multi-stakeholder workshop konden faciliteren voor de Just Future Alliance. Doel: het uitwerken van het voorstel voor de strategische partnerschappen van het...

Sensemaking voor WASH initiatieven met RVO in Kenia en Ghana

Sensemaking voor WASH initiatieven met RVO in Kenia en Ghana

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers in duurzame, agrarische, innovatieve en internationale bedrijven. Ze zijn een 'sense-making' pilot gestart om te leren hoe ze verhalen kunnen gebruiken om de impact die zij met hun WASH (Water,...

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector...

Meetings that Matter @Oikocredit

Meetings that Matter @Oikocredit

In organisaties die constant in beweging zijn en waar (bijna) alles met alles samenhangt, is regelmatige afstemming cruciaal. Maar zijn al die uren aan vergadertafels en in conferentiezalen ook echt productief? Bespreken we de dingen die er echt toe doen? Leidt het...

Reflections on ‘Theory of Change’ with RNW Media

Reflections on ‘Theory of Change’ with RNW Media

Lisette Gast is working with RNW Media to develop their Theory of Change (ToC). In development cooperation, there are many interpretations of what a ToC entails. Below, Lisette shares her reflections:    "The world is changing and so is RNW Media[1]. These changes...

Reforming Caritas Egypt

Reforming Caritas Egypt

Misereor (Aachen), in cooperation with Secours Catholique (Paris) and Caritas Germany (Freiburg) is contracting Perspectivity for a three year initiative to reform Caritas Egypt headquartered in Cairo, an organization that both have been supporting over decades. This...

Future Search IKV Pax Christi

Future Search IKV Pax Christi

In a changing context IKV Pax Christi wants to reflect on its role and position, on its niches and added value and on its strategy and priorities. During the Future Search conference that took place on 4-6 February 2013, the staff and some external stakeholders...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden