Publiek Beleid

Strategische visies, wet- en regelgeving, procesinrichting en implementatie van publiek beleid, het vraagt allemaal om zorgvuldige afweging van belangen van personen en instanties. Met behulp van creativiteit en structuur werken we aan blijvende oplossingen in dit altijd complexe krachtenveld.
Voorbeelden van ons werk in publiek beleid vind je hieronder.

neem contact op
Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

In 2021 treedt één van de grootste wettelijke hervormingen ooit in werking: de Omgevingswet, die de ontwikkeling en het beheer van onze fysieke leefomgeving bepaalt. Tientallen wetten en vele honderden regels over water, lucht, bodem, bouwen, natuur, cultureel...

Participatief beleid maken in Maastricht

Participatief beleid maken in Maastricht

Op 14 juni is de nieuwe subsidiesystematiek voor vrijwilligerswerk met "uitvoerige complimenten aan iedereen" door de Maastrichtse gemeenteraad goedgekeurd. De nieuwe verordening is tot stand gekomen via een participatief proces met een brede representatie van...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden