Publiek Beleid

Strategische visies, wet- en regelgeving, procesinrichting en implementatie van publiek beleid, het vraagt allemaal om zorgvuldige afweging van belangen van personen en instanties. Met behulp van creativiteit en structuur werken we aan blijvende oplossingen in dit altijd complexe krachtenveld.
Voorbeelden van ons werk in publiek beleid vind je hieronder.

neem contact op
Stadsdialoog Maastricht voorbode nieuwe democratie?

Stadsdialoog Maastricht voorbode nieuwe democratie?

Hoe leven, leren, werken en genieten we samen in Maastricht 2040?
De gemeente Maastricht had ons gevraagd om een brede stadsdialoog over de toekomst van Maastricht te begeleiden. Voor de zomer waren al heel veel wensen opgehaald bij bewoners en andere belanghebbenden. Nu was het tijd om met elkaar te verdiepen op de belangrijkste thema’s en om samen dilemma’s, kansen en oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Burgers ontwerpen samen hun wijkmasterplan

Burgers ontwerpen samen hun wijkmasterplan

Bewoners denken mee over de toekomst van Stadsdeel Nieuw-West
Perspectivity werd gevraagd om twee open bijeenkomsten te faciliteren om verschillende bewoners en andere betrokkenen uit het stadsdeel met elkaar in gesprek te brengen over wat zij belangrijk vinden voor het Masterplan.

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

Omgevingswet: een bij uitstek complexe zaak

In 2021 treedt één van de grootste wettelijke hervormingen ooit in werking: de Omgevingswet, die de ontwikkeling en het beheer van onze fysieke leefomgeving bepaalt. Tientallen wetten en vele honderden regels over water, lucht, bodem, bouwen, natuur, cultureel...

Opfrisser train-the-trainer Public Health Challenge 15 November

Opfrisser train-the-trainer Public Health Challenge 15 November

Ben jij getraind in de Public Health Challenge maar kan je wel een opfrisser gebruiken over de regels en facilitatie van het spel? Doe mee aan de refresher op vrijdag 15 November van 15:00 tot 17:00 in Utrecht. Meer info?  Public Health Challenge Neem contact...

BMW Foundation plays National Security Challenge

BMW Foundation plays National Security Challenge

Migration is one of the three main security concerns of European citizens, besides terrorism and extremism. Across Europe, populist politicians are polarizing societies and spreading fear among citizens. Tensions between the EU countries are rising. At the European...

Perspectivity in LEF van Rijkswaterstaat 

Perspectivity in LEF van Rijkswaterstaat 

Perspectivity partner Elien Rogaar zit in de LEF poule van facilitators van Rijkswaterstaat.  LEF future center Rijkswaterstaat is gespecialiseerd in het creëren van doorbraken en nieuwe denkpatronen in vooral maatschappelijke vraagstukken. LEF faciliteert...

Open Game night Public Health Challenge

Open Game night Public Health Challenge

Er is steeds meer aandacht voor de betaalbaarheid van ons zorgsysteem. Budgetten nemen af en druk op mensen en middelen neemt toe. Wie betaalt de investering in de zorg in de toekomst? Hoe geef jij daar vorm aan? Ben jij geïnteresseerd in dit thema en/of werkzaam in...

Rijksambtenaren leren omgaan met complexiteit

Rijksambtenaren leren omgaan met complexiteit

Op uitnodiging heeft Perspectivity een workshop over complexiteit verzorgd voor rijksambtenaren van diverse ministeries in Den Haag. De workshop is onderdeel van de leergang 'Van buiten naar binnen'.   De workshop bestaat uit twee delen: Wat is complexiteit? - We...

Dialogue-based conference for organisational change

Dialogue-based conference for organisational change

Voor organisatorische verandering is moed nodig. Vooral als je weerstand en verander-moeheid verwacht. En nog meer als de politieke realiteit de doelen dicteert. Een verschuiving in de mentaliteit van klantmanagers, een andere organisatie van het werk, een andere...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden