Sociaal Domein

Perspectivity draagt graag bij aan het realiseren van een sociaal en menselijk
systeem voor zorg en welzijn, waarbij de perspectieven van het hele systeem gehoord worden. Voorbeelden van ons werk in het sociaal domein vind je hieronder.

neem contact op
Co-creatie Buurtteams Amsterdam

Co-creatie Buurtteams Amsterdam

Co-creatieproces Buurtteams Amsterdam Perspectivity leidde een groot en intensief co-creatieproces voor het vormgeven van Buurtteams Amsterdam. De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw sociaal stelsel in Amsterdam. Een onderdeel hiervan is het versterken van de...

Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Amsterdam wil eenzaamheid in de stad verminderen. Allerlei organisaties en mensen in de stad hebben experimenten gelanceerd, om met en van elkaar te leren hoe we dit beter kunnen doen. De experimenten zijn in zomer van 2017 gestart. Zodat de lessen nog voor de...

Sociaal domein Wageningen

Sociaal domein Wageningen

Opnieuw het sociale domein vormgeven met alle partijen die actief zijn in de stad Wageningen? Een uitdaging! Vooral om dit in een periode van drie maanden op een goede manier voor elkaar te krijgen. Samenwerkingverbanden Ze liggen er bijna, de plannen van vier...

Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam

Samen eenzaamheid aanpakken in Amsterdam

In 2016 the municipality of Amsterdam started a city-wide approach to tackle loneliness. More than 11% of the population of Amsterdam is lonely and that percentage has to go down. The Loneliness Approach implies, amongst other things, the cooperation between the...

Gemeenschapshuizen Maastricht bepalen hun toekomst

Gemeenschapshuizen Maastricht bepalen hun toekomst

Hoe gaan we om met de vergrijzing van de gemeenschapshuisbesturen? Hoe laten we de regels rondom commerciële exploitative van gemeenschapshuizen voor ons werken? Welke rol speelt de gemeente in de ondersteuning van de gemeenschapshuizen? Deze vragen kwamen onder...

Activering van de Gemeente Amsterdam

Activering van de Gemeente Amsterdam

Ok, het beleid staat. Maar hoe geef je daar dan flair aan? Hoe zorg dat de bezieling van management en beleidsmedewerkers overslaat naar bevlogenheid op de werkvloer? En vooral ook andersom: hoe zorg je dat de expertise van de werkvloer voldoende plek krijgt in dat...

Succesvolle begeleiding van Theories of Change in Nederland

Succesvolle begeleiding van Theories of Change in Nederland

De allianties ‘Samen werkt het’ en ‘Iedere patient is anders’, begeleid door Hanne en Lisette bij het ontwikkelen van hun Theorie van Verandering, kregen de hoogste kwaliteitsscores bij de subsidieverlening gender-en LHBTI-gelijkheid 2018-2022 en worden hiermee de...

Sociaal lab Schuldhulpverlening Amsterdam

Sociaal lab Schuldhulpverlening Amsterdam

Aanleiding Het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam benoemt in de zomer van 2014 drie thema’s waarop versneld resultaten moeten worden geboekt. Een van de thema’s is schuldhulpverlening. In Amsterdam hebben ruim dertigduizend gezinnen problematische schulden. Deze...

Hoe gaat het met jeugdhulp in Maastricht?

Hoe gaat het met jeugdhulp in Maastricht?

Hoe gaat het met de jeugdhulp sinds de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de wet Passend Onderwijs? De gemeenteraad van Maastricht wil meer grip krijgen op de effecten van deze grootschalige veranderingen in de praktijk. Ze vraagt Perspectivity...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden