Project

Samen teamambities en actieplannen vormgeven
“Hoe realiseren we een wendbaar P&C-team en dragen we optimaal bij aan strategische besluitvorming en (bij)sturing van Noorderpoort?” Dat is de centrale vraag voor het Planning & Control (P&C) team […]
lees meerneem contact met ons op

“Hoe realiseren we een wendbaar P&C-team en dragen we optimaal bij aan strategische besluitvorming en (bij)sturing van Noorderpoort?”

Dat is de centrale vraag voor het Planning & Control (P&C) team van Noorderpoort, een groot regionaal opleidingscentrum (ROC) in Groningen. Het team werkt verspreid in de regio en wil met elkaar het nieuwe teamambitieplan vormgeven.

In twee sessies van in totaal 2,5 dag onderzoekt het team van acht professionals:

  • succesfactoren uit het verleden en wensen voor de toekomst
  • actuele trends van invloed op Noorderpoort en op het werk van P&C
  • trots en spijt over de huidige activiteiten
  • toekomstscenario’s en gedeelde ambities
  • frustraties in het team
  • actieplannen voor de toekomst

Petra de Boer ontwerpt en faciliteert de workshop op basis van de Future Search filosofie.

In een aaneenschakeling van praktische oefeningen en diverse werkvormen gaat de groep afwisselend plenair en in subgroepen aan de slag. Zo wordt een gedeeld beeld over het heden en de toekomst van de afdeling gecreëerd. Op basis hiervan worden de lange termijn ambities en concrete, korte termijn actieplannen vormgegeven.

Meer informatie over teamwork: