Faciliteren van implementatieplan voor ongedocumenteerden Amsterdam

De opvang en begeleiding van mensen zonder papieren in Amsterdam is al jaren een 'wicked problem'. Het gemeentebestuur wilde in 2018 een uitvoeringsplan opstellen voor betere opvang en begeleiding. Het vroeg Perspectivity om werksessies met alle betrokken partijen te ontwerpen en faciliteren. Doel van deze sessies: via co-creatie komen tot een breed gedragen implementatieplan.
lees meerneem contact met ons op

Partner:

Gemeente Amsterdam

Vraag:

We willen samen met uiteenlopende stakeholders een uitvoeringsplan voor de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in Amsterdam maken. De belangen zijn groot en tegenstrijdig. Kunnen jullie het proces ontwerpen en begeleiden? De belangen zijn groot en tegenstrijdig. Kunnen jullie het proces ontwerpen en begeleiden?

Proces:

Facilitatie van een vierdaagse sessie geïnspireerd door Future Search in 2018, drie werksessies in 2019 en een online World Café in 2020.

Resultaten:

Collectief gesteund uitvoeringsplan voor opvang en begeleiding van mensen zonder papieren.

Cultuurverandering: van tegen elkaar strijden naar samen met elkaar aan het werk.

Een groot aantal organisaties is betrokken bij het regelen van de opvang en begeleiding van mensen zonder papieren: actiegroepen, nationale en gemeentelijke instellingen, zorginstellingen en terugkeerorganisaties. Zij hebben uiteenlopende belangen. Het was een gepolariseerde groep van ongeveer 60 deelnemers, die gewend waren hun standpunten via de media te verdedigen en aan te vallen. Voor het eerst gingen zij nu met elkaar in gesprek. Het proces begon met wantrouwen, voorzichtigheid, verontwaardiging en kritische vragen. Maar geleidelijk ontstond er bereidheid om met elkaar het uitvoeringsplan vorm te geven. De deelnemers beseften dat in plaats van standpunten ventileren en je eigen gelijk halen, er ruimte was om te bouwen en het vraagstuk gezamenlijk aan te gaan. Tijdens drie werksessies in een proces dat geïnspireerd was op Future Search gingen de deelnemers aan de slag.

Uitvoeringsplan

Na drie sessies lag er een uitvoeringsplan. Een aantal condities hebben hieraan bijgedragen. Er was een duidelijk kader voor het uitvoeringsplan: 500 opvang plekken en begeleiding voor anderhalf jaar. De werksessies werden voorbereid door een planningsgroep met mensen uit verschillende stakeholdergroepen die zo konden toetsen of de werksessies zouden aansluiten. Ambtenaren van de gemeente deden volop mee als een stakeholdergroep. Er zat tijdsdruk op: er was een deadline om het plan op te leveren aan de gemeenteraad. Er was transparantie over het proces en het was helder dat de gemeente niet later met een eigen plan zou komen: een volwaardig co-creatief proces om dit ‘wicked problem’ aan te pakken.

samenwerking tussen partijen faciliteren

Nadat het plan was goedgekeurd door de gemeenteraad gingen lokale partners aan de slag met de uitvoering. Perspectivity werd gevraagd nog enkele sessies te faciliteren om de samenwerking tussen de verschillende partijen voor te bereiden en het plan te verfijnen. Tijdens de werksessies gingen de uitvoerende partijen onder meer aan de slag met de voorzieningen voor onderlinge samenwerking, informatie-uitwisseling, en monitoring en evaluatie van het proces.

Een jaar aan de slag

Een jaar later faciliteerden we een online bijeenkomst met de uitvoerende partners en het brede stakeholderveld om te reflecteren op de voortgang. Door middel van een World Café reflecteerden deelnemers op het afgelopen jaar: wat er goed gaat in het heden en wat moet er gebeuren in de toekomst?

Meer informatie: