Project

Veranderingsagenda voor de landbouwsector in Palestina
Op 1 september hebben ongeveer 80 belangrijke belanghebbenden van de Palestijnse landbouwsector overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke basis voor verandering naar een meer innovatieve en duurzame landbouwsector in Palestina. Zij […]
lees meerneem contact met ons op

Op 1 september hebben ongeveer 80 belangrijke belanghebbenden van de Palestijnse landbouwsector overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke basis voor verandering naar een meer innovatieve en duurzame landbouwsector in Palestina. Zij hadden samengewerkt tijdens een driedaagse interactieve workshop Future Search in Jericho op initiatief van MSM. Tijdens de slotzitting hebben de minister van Landbouw, Dr. Sufian Sultan, en de minister van Onderwijs en Hoger Onderwijs, Dr. Sabri Saidam, hun steun en felicitaties voor dit succes uitgesproken, en de vernieuwende, participatieve en op samenwerking gebaseerde aanpak toegejuicht.

De workshop maakte deel uit van het door Nederland gefinancierde project “Palestinian Academic – Agribusiness Cooperation” (PAAC), dat erop gericht is de academische basis van Palestijnse universiteiten te verbreden en te verdiepen, hun onderwijsactiviteiten te innoveren, hun banden met de openbare en particuliere sector uit te breiden en hun beheer en bestuur te versterken. De universiteiten zijn Al-Quds Universiteit, An-Najah Nationale Universiteit, Palestijnse Technische Universiteit Khadoori, en Hebron Universiteit, vertegenwoordigd op de Jericho-workshop op presidentieel niveau. Het project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van MSM.

De vraag aan tafel was hoe de landbouwsector kan worden versterkt ten behoeve van de economie, en hoe ervoor kan worden gezorgd dat de Palestijnse bevolking toegang heeft tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel. Hoe kan de landbouwsector worden vernieuwd en in stand worden gehouden, wat is nodig door wie, en in gezamenlijkheid? Studenten, universiteitsmanagers, docenten, mensen uit het bedrijfsleven, donors, NGO’s en onderzoekers kwamen samen tot acht thematische actiegebieden en verbonden zich ertoe deze uit te voeren. Deze gebieden zijn: marktgericht onderwijs en opleiding, exportgerichte produktie, technologische ontwikkeling, marketing, onderzoek, wettelijke en beleidsvoorschriften, en certificatie. Voorts werden de deelnemers het eens over een coƶrdinatie- en follow-upmechanisme dat ervoor moet zorgen dat er inderdaad samenhangende actie wordt ondernomen.

Tijdens de drie dagen, die werden gefaciliteerd door de heer Han Rakels van Perspectivity en de heer Huub Mudde van MSM, waren alle deelnemers in elke fase van de toekomstverkenning actief in een reeks gestructureerde dialogen. De niet-traditionele aanpak met mindmapping, interactieve werkvormen en afwezigheid van hoofdsprekers was in eerste instantie verwarrend voor de deelnemers, maar werd uiteindelijk zeer gewaardeerd en gezien als een voorbeeld voor wat nodig is om de samenwerking in het land te versterken. De minister van Landbouw kwam elke dag op bezoek en gaf blijk van zijn engagement en oprechte belangstelling.