Verhalen over de energietransitie

Bewoners delen hun ervaringen en behoeften over de energietransitie, en praten mee over wat dit betekent voor het beleid van de gemeente. Met behulp van de Sprockler-methodiek verzamelen we de verhalen van bewoners en faciliteren we de dialoog over het lokale energieverhaal.
lees meerneem contact met ons op

dec 15, 2022

Wat is ons energieverhaal voor de toekomst? In het afgelopen jaar zijn we in verschillende gemeenten aan de slag gegaan met de verhalen van bewoners over de energietransitie. In Muiderberg, Stad aan ’t Haringvliet en Den Helder hebben we ervaringen, percepties en behoeften van bewoners verzameld, met behulp van onze Sprockler-methodiek. Waar denken zij aan als het gaat over de toekomstige verwarming van hun huizen? In hoeverre houdt de overstap naar duurzame energie hen bezig? En hoe belangrijk vinden mensen het om hierover mee te praten en mee te beslissen?

Lokale dialoog

De verzamelde verhalen en data vormen het startpunt voor een gesprek tussen bewoners over de toekomstige energievoorziening in hun eigen omgeving. In Muiderberg hebben we gesprekken met bewoners gefaciliteerd (online en fysiek) over de uitkomsten van de Sprockler-peiling. In Stad aan ’t Haringvliet kwamen ruim vijftig Stadtenaren bijeen tijdens een inwonersavond in een lokaal dorpscentrum. Zij gingen met elkaar in gesprek over de verhalen en meningen van de Stadtenaren, en over de patronen die ze daarin zagen. Op basis daarvan gaven ze inzichten en aanbevelingen mee aan het projectteam ‘Stad Aardgasvrij’ en de gemeente. In Den Helder loopt op dit moment een Sprockler-project en faciliteren we begin 2023 een bewonersbijeenkomst.

Burgerparticipatie

Het werken met verhalen en de inzet van de Sprockler-methodiek blijkt een effectieve manier te zijn om meer inzicht te krijgen in wat er lokaal speelt rondom een complex vraagstuk als de energietransitie. Het zorgt er daarnaast voor dat bewoners zich meer gehoord en betrokken voelen. Ook dit is een vorm van burgerparticipatie: de stem van de burger wordt gehoord, en mensen praten daadwerkelijk mee over voor hen belangrijke ontwikkelingen in hun eigen gemeente.

Meer informatie?