Versnellen van verduurzaming met Neerlands diep Duurzaamheidschallenge

lees meerneem contact met ons op

feb 12, 2021

De Neerlands diep (Nd) Duurzaamheidschallenge daagt professionals in de bouw- en infrastructuursector uit om de verduurzaming van hun projecten te versnellen. Deelnemers werken bij Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en de Waterschappen. Tijdens de challenge van een half jaar gaan de projectteams de uitdaging aan om hun project (nog) duurzamer te maken. Zo maken ze o.a. een stakeholder analyse, gaan in gesprek met beleidsmakers, lijnmanagers, bewoners en andere relevante spelers en maken ze een fysiek beeld van de gewenste toekomst. Ze reflecteren periodiek op elkaars voorlopige resultaten, verrijken hun inzichten met de kennis en expertise van externe inspirators en krijgen tools en methodieken aangereikt die ze toepassen op hun opgave.

De Nd Duurzaamheidschallenge is voortgekomen uit een manifest dat oproept om te versnellen door te verbinden en een brede beweging wil creëren van collega’s die zich bewust zijn van de noodzaak de verduurzaming van projecten in de bouw- en infrasector te versnellen.

Na twee edities, in 2019 en 2020, was Neerlands diep benieuwd welke lessen uit de ervaringen van de deelnemers konden worden opgetekend. Ze vroegen Perspectivity een Sprockler-traject uit te voeren. Als LEF facilitator, had Elien Rogaar al samen met Neerlands diep een van de Duurzaamheidschallenges geleid.

Proces

Het onderzoekstraject bestond uit een aantal stappen.

  1. Eerst hebben we samen met een aantal alumni de vragenlijst ontworpen en getest.
  2. Vervolgens hebben alumni van de Duurzaamheidschallenge de vragenlijsten in een online bijeenkomst ingevuld door elkaar te bevragen naar hun ervaringen, inzichten en aanbevelingen. Ook was het mogelijk om de vragenlijst individueel online in te vullen.
  3. De uitkomsten zijn verwerkt in een online visueel interactief Sprockler rapport.
  4. In een online sense-making bijeenkomst zijn de uitkomsten met de deelnemende alumni besproken. De samenvatting hiervan kan je hier vinden.

Resultaat

Het rapport dient als een inspiratiebron voor mensen die aan duurzaamheidsopgaven werken en hun managers. Het biedt een kijkje in hoe de deelnemers de Nd Duurzaamheidschallenge hebben beleefd en wat het ze heeft opgeleverd.

In het rapport zijn patronen te zien van factoren die bijdragen aan het realiseren van de ambitie om verduurzaming in projecten te versnellen. Zo blijkt dat werken aan de versnelling van verduurzaming in bouw- en infraprojecten niet zozeer een technisch inhoudelijke opgave, maar meer een organisatorische opgave is. De crux van het versnellen is om het hogere management te betrekken en mee te krijgen. En ook laten patronen zien dat de Nd Duurzaamheidschallenge heeft gezorgd voor meer zichtbaarheid van verduurzaming in de organisatie en dat het is gelukt om veel in beweging te krijgen op het gebied van verduurzaming. Het Sprockler rapport biedt tevens aanknopingspunten voor vervolginitiatieven voor het verder uitbouwen van de verduurzamingsbeweging. Zoals doorgaan met de challenge en de enthousiaste alumni blijven stimuleren en faciliteren in het uitwisselen van hun ervaringen en het breder uitdragen van hun succesverhalen en teleurstellingen.

De programmamanagers van Neerlands diep waren enthousiast over de Sprockler methode en nemen een Sprockler onderzoek op in hun ontwikkeltraject Nd Programmaleren in 2021.

Meer info?