Samenwerking faciliteren in lokaal watermanagement in Mozambique

Hoe maken we gebruik van de watervoorraden in de Zambezi-vallei, rekening houdend met duurzaamheid? Dit is de kernvraag voor het project van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met het Agentschap voor de Zambezi Vallei en acht hogeronderwijsinstellingen in Mozambique. Het project, gesponsord door Nuffic, richt zich op het vergroten van de (onderwijs)capaciteit rondom integraal waterbeheer in de Zambezi-vallei. De TU Delft kiest er bewust voor om geen experts in te vliegen, maar het vraagstuk juist van onderaf met direct betrokken lokale stakeholders aan te gaan. Perspectivity werd gevraagd om dit te faciliteren.
lees meerneem contact met ons op

Partners:

TU Delft, Agentschap voor de Zambezi-vallei, acht hogeronderwijsinstellingen in Mozambique.

Vraag:

Kunnen jullie een bottom-upproces met lokale stakeholders ontwerpen en faciliteren om integraal waterbeheer in de Zambezi-vallei in Mozambique te versterken?

Proces:

Future Search-conferentie en narratief onderzoek (Sprockler).

 

Resultaten:

  • inzicht in wat er leeft en speelt in waterbeheer in de Zambezi-vallei
  • gerichte en breed gedragen acties voor integraal waterbeheer door lokale stakeholders
  • versterkte samenwerking tussen de verschillende stakeholders

Future Search-conferentie

In mei 2017 faciliteerden wij een driedaagse Future Search-conferentie met zeventig diverse stakeholders, vanuit industrie en mijnbouw, overheid, landbouw, visserij, toerisme, onderwijs en onderzoek, gendergroepen, lokale gemeenschappen, waterleveranciers en ontwikkelingssamenwerkingspartners. De belangen van deze stakeholders variëren sterk, waardoor verschillende groepen om hetzelfde water strijden. Daarnaast heeft de Zambezi-vallei te kampen met overstromingen en droogte. Tijdens de conferentie onderzochten deelnemers met elkaar het verleden en het heden, en formuleerden ze samen breed gedragen ambities voor de toekomst.

Narratief onderzoek

Om nog meer perspectieven te betrekken en de veranderingen in het project te kunnen vergelijken, hebben we een narratief onderzoek uitgevoerd met behulp van Sprockler. Hiervoor trainden we deelnemers van de betrokken onderwijsinstellingen, die vervolgens verhalen van de verschillende stakeholders uit hun regio verzamelden en samen interpreteerden. Het onderzoek werd halverwege en aan het eind van het project herhaald om de veranderingen te meten.

Sense-making

Deze twee collectieve vormen van sense making (betekenis geven of interpreteren) leidden tot een aantal concrete acties voor de deelnemende onderwijsinstellingen in het project. Acties die het hele stakeholderveld belangrijk vindt en gericht zijn op de ideale toekomst die samen is bedacht. Dit betreft niet alleen technische zaken maar ook nieuwe manieren van samenwerken. Zo blijkt dat onderzoeksprojecten vaak vervliegen als ze geen connectie met de lokale gemeenschap hebben. Als het gaat over duurzaamheid, bijvoorbeeld, blijken onderzoeksprojecten vaak te vervliegen als ze geen connectie met de lokale gemeenschap hebben. Doordat negatieve ervaringen met lokale overheden worden benoemd, werd een programma gestart met korte cursussen over integraal waterbeheer voor lokale ambtenaren. Omdat negatieve ervaringen met lokale overheden werden gedeeld, werd een project gestart met korte cursussen over geïntegreerd waterbeheer voor lokale ambtenaren.

    Meer informatie: