Project

Wageningen Dialogues: wetenschap in dialoog met de samenleving
Hoe voeden we in de toekomst tien miljard monden, met oog voor natuur en dierenwelzijn? Hoe versnellen we de energietransitie? Wetenschappers van Wageningen Universiteit & Research werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Het Wageningen Dialogues-programma stimuleert de dialoog met de samenleving. Perspectivity bouwt sinds 2017 mee aan het programma.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Wageningen University & Research (WUR)

Vraag:

Kan je ons helpen met de vormgeving en invulling van het Wageningen Dialogues-programma, zodat wetenschappers vaker in dialoog met de samenleving werken aan grote maatschappelijke vraagstukken?

Proces:

Advisering en coaching van de programmamanager, geven van workshops en trainingen, ontwerpen en facilitateren van tientallen multistakeholder-dialoogprocessen, co-creatie van de WUR Dialogue Navigator en de WUR Dialogue Community.

Resultaten:

 • Zichtbaarheid en inzicht in de rol van dialoog voor wetenschappelijk onderzoek vergroot.
 • Kennis en ervaring opgedaan met uiteenlopende methodieken en werkvormen voor het voeren van multistakeholderdialogen.
 • Vele tientallen dialoogprocessen over prangende vraagstukken met uiteenlopende stakeholders begeleid.
 • WUR Dialogue Community gelanceerd.
 • Online WUR Dialogue Navigator gepubliceerd.

WUR-wetenschappers werken aan complexe mondiale vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, voedsel en duurzaamheid. Over deze vraagstukken lopen de belangen en meningen soms sterk uiteen. Bovendien kan geen enkele expert ze alleen oplossen. Daarom wil WUR proactief de dialoog voeren met de samenleving, om met elkaar tot nieuwe inzichten te komen en de impact van haar werk te vergroten. Daarvoor is het Wageningen Dialogues-programma gelanceerd.

“So yes, it is not going to be plain sailing this whole story about dialogues. But if you think a dialogue is expensive and time-consuming, trust me, try polarization instead.”
Louise Fresco, voorzitter raad van bestuur WUR

Sinds eind 2017 is Petra bij het programma betrokken als strategisch adviseur en coach, trainer, facilitator, interim-programmamanager, co-auteur van de Dialogue Navigator en backbone van de community. Diverse Perspectivity-collega’s hebben trainingen gegeven en dialoogprocessen gefaciliteerd.

Workshops en trainingen

Om de werkgroep van het programma een gedeeld kader te bieden zijn we gestart met een workshop ‘Dialoogprocessen vormgeven’. Daarnaast hebben medewerkers uit verschillende afdelingen de tweedaagse training ‘De kunst van het faciliteren’ gevolgd. Directieleden participeerden in de workshop ‘Academisch leiderschap in complexiteit’. Het corporate-communicatieteam heeft een dialoogworkshop benut om communicatiethema’s te verkennen en prioriteren.

 

Dialoogprocessen

Sinds eind 2017 heeft het programma samen met WUR-medewerkers tientallen dialoogprocessen vormgegeven en begeleid. Soms met Wageningen Dialogues als initiatiefnemer; meestal is er een concrete vraag vanuit de organisatie.

Enkele voorbeelden van vraagstukken die in de afgelopen jaren voorlagen:

 • Agroforestry Meet-up – Twee dialoogsessies over de toekomst van Agroforestry in Nederland.
 • Cutting across the silos: Shaping sustainable food-systems together – – Een World Café met circa 80 studenten uit alle faculteiten, om te ervaren hoe diversiteit kan bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken.
 • Natuurinclusieve landbouw en Biodiversiteit & kringlooplandbouw – Twee grote groepsdialogen met WUR-wetenschappers, boeren, beleidsmakers, natuurbeheerders en andere belanghebbenden over de balans tussen natuur en samenleving.
 • Vaart maken met de energietransitie – Wetenschappers, overheden en bedrijven buigen zich over de sociale, technologische en ruimtelijke dimensies van de energietransitie en zetten eerste stappen voor een gezamenlijke onderzoeks- en projectagenda.
 • Proteïnetransitie – Identificatie van thema’s die nader onderzoek nodig hebben om de transitie naar een meer duurzame eiwitconsumptie te versnellen.
 • Digital Twins – Een exploratie van WUR-onderzoekers naar de breedst mogelijke toepassingen van ‘digital twin technology’ die tot waardevolle doorbraken in de WUR-domeinen kunnen leiden.
 • Sandpit: The Future Hospital – Online exploratie met circa 50 wetenschappers van vier universiteiten om onderzoekmogelijkheden in kaart te brengen die antwoord bieden op circulaire vraagstukken van ziekenhuizen.
 • Sandpit: Circular & Inclusive Cities – Online werksessie met ruim 50 wetenschappers over veelbelovende interdisciplinaire onderzoekideeën voor de de transitie naar circulaire en inclusieve steden.

“We hebben de sandpits samen met het [Wageningen] [Wageningen] dialogue team georganiseerd: ze zijn echt een geweldige ondersteuning en ik zou iedereen aanraden om met hen samen te werken als je gaat voor een sandpit aanpak.” – Wageningen professor

Werkwijze: Om het dialoogproces vorm te geven, wordt een kernteam samengesteld dat een afspiegeling van het stakeholderveld rondom de vraag die voorligt vormt. Samen scherpen we de centrale vraag aan, identificeren het stakeholderveld, maken een agenda en ontwerpen passende en prikkelende dialoogvormen. Als facilitators begeleiden we de bijeenkomsten van het kernteam en één of meerdere grote groepsdialogen. Ook adviseren we over communicatie en verslaglegging, en ondersteunen we bij de uitvoering.

 

WUR Dialogue Community

In 2020 is een plan van aanpak uitgewerkt voor de WUR Dialogue Community samen met WUR-medewerkers. De community versterkt de collectieve filosofie en principes voor dialoogprocessen, biedt peer-to-peer ondersteuning en (zelf)reflectie, en creëert een veilige omgeving om te experimenteren, zodat de dialoog en deliberatieve vaardigheden zich binnen WUR kunnen ontwikkelen en verspreiden.

De Community is begin 2021 gelanceerd met een serie online meet-ups rondom een methodiek of thema. De community wordt ondersteund door een backbone van drie ervaren facilitators, onder wie Petra. Bijeenkomsten worden samen met community leden georganiseerd.

 

WUR Dialogue Navigator

Om academische onderzoekers te helpen het potentieel van dialoog voor hun werk te verkennen, is de Dialogue Navigator ontwikkeld. De Navigator beschrijft welke doelen dialoog kan dienen, verschaft inzicht in het verschil tussen dialoog en debat en biedt praktische methoden en instrumenten om een effectieve dialoog te organiseren of er aan deel te nemen. Petra heeft het Navigator concept mee-ontwikkeld en is een van de co-auteurs.

Advies en coaching

Sinds 2017 adviseert Petra de programmamanagers bij het vormgeven van de programmastrategie. In 2019 heeft ze deze rol drie maanden zelf vervuld. In die periode is onder ander het profiel uitgewerkt voor de nieuwe programmamanager. Inmiddels is Wageningen Dialogue een breed gedragen programma met betrokken wetenschappers en stafmedewerkers uit vele disciplines. Petra is nog steeds betrokken als sparringpartner van de programmamanager, backbone voor de community en als facilitator voor dialoogprocessen.

 

 

Meer informatie?