Project

Wat kunnen jeugdprofessionals doen om radicalisering te voorkomen?
In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan rondom de preventie van radicalisering en de rol van jeugdprofessionals daarbij. Voor een ministerie verzamelden we best practices, haalden er de belangrijkste inzichten uit en beschreven die in online magazines.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vraag:

Wil je beschikbare kennis en kunde in het jeugdveld rondom de preventie van radicalisering en extremisme verzamelen, en deze verwerken tot toegankelijke online artikelen en magazines?

Proces:

  • thema’s en vraagstukken uitwerken
  • desk research en afleggen van interviews met professionals, bestuurders en onderzoekers
  • schrijven van artikelen en bundelen tot publicaties

Resultaten:

Drie online magazines met kennis, inzichten, praktische instrumenten en aanbevelingen voor de preventie van radicalisering en extremisme

Professionals in het jeugddomein, zoals jeugdhulpverleners, jongerenwerkers en jeugdbeschermers, spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van radicalisering en extremisme. Veel professionals weten echter niet goed hoe ze mogelijke radicalisering kunnen signaleren, wat ze kunnen doen als ze zich zorgen maken over een jongere en hoe ze kunnen samenwerken met collega’s in het onderwijs en het veiligheidsdomein. Daarom ondersteunt het landelijk adviespunt Platform JEP professionals die met jongeren werken bij vragen over polarisatie, radicalisering en extremisme. Het Platform is ondergebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken.

Platform JEP stimuleert professionals en organisaties om te leren van elkaars ervaringen. Over een aantal thema’s wilde Platform JEP daarom praktijkkennis en best practices verzamelen en verspreiden. Hierbij is het interessant om verder te kijken dan alleen de succesverhalen. Wat zijn de geleerde lessen en inzichten?

Verhalen en inzichten

We zijn op zoek gegaan naar actuele praktijkkennis en -ervaring rondom de preventie van radicalisering, door tientallen interviews af te leggen, onderzoeken te lezen en veel gesprekken te voeren. De belangrijkste verhalen, inzichten en praktische aanbevelingen hebben we eruit gehaald, en gebundeld in drie online magazines: over de rol van ‘aandachtsfunctionarissen radicalisering’, over de samenwerking tussen het onderwijs en jongerenwerk, en over professionele oordeelsvorming in het jeugddomein.

Meer informatie?