wat we doen

Navigeren door complexiteit

In ons werk brengen we mensen met verschillende kennis, interesses en perspectieven samen. Zo creëren we ruimte voor nieuwe inzichten en antwoorden voor de complexe vraagstukken die voor ons liggen. We doen dit op drie manieren.

onze oplossingenOns gereedschap

Multi-stakeholder-dialoogprocessen

Om samenwerking en innovatie te stimuleren, faciliteren wij dialoogprocessen waarbij verschillende belanghebbenden rondom gedeelde vraagstukken bij elkaar komen. Het versterken van een gemeenschappelijke basis en het betrekken van diverse perspectieven zorgt voor diepgang, leidt tot nieuwe inzichten en biedt mogelijkheden voor strategische besluitvorming en gezamenlijke actie.

Narratief onderzoek en evaluatie

Om in complexe situaties patronen te ontrafelen, gebruiken we de kracht van verhalen voor onderzoek en evaluatie op een participatieve en inclusieve manier. Door persoonlijke ervaringen te verzamelen en de betekenis ervan te begrijpen, helpen we je om lessen te trekken uit het verleden, te leren van de effecten op het heden, en beslissingen te nemen voor de toekomst.

Leiderschap en capaciteitsversterking

Om jou en je organisatie te helpen navigeren in complexiteit, bieden wij groepstrainingen en coaching op de werkvloer. We helpen je leiderschapsvaardigheden te vergroten, en reiken instrumenten en methodieken aan die je kunt gebruiken om complexe situaties aan te gaan.

Beeldbepalende projecten

Met lokale stakeholders integraal waterbeheer in Mozambique versterken

Met lokale stakeholders integraal waterbeheer in Mozambique versterken

Hoe maken we op een duurzame manier gebruik van de waterbronnen in de Zambezi-vallei? Dit is de kernvraag voor het project van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met het Agentschap voor de Zambezi Vallei en acht hogeronderwijsinstellingen in Mozambique. Het project, gesponsord door Nuffic, richt zich op het vergroten van de (onderwijs)capaciteit rondom integraal waterbeheer in de Zambezi-vallei. De TU Delft kiest er bewust voor om geen experts in te vliegen, maar het vraagstuk juist van onderaf met direct betrokken lokale stakeholders aan te gaan. Perspectivity werd gevraagd hen hierin te ondersteunen.

Van wantrouwen naar samenwerking in de begeleiding van ongedocumenteerden

Van wantrouwen naar samenwerking in de begeleiding van ongedocumenteerden

De opvang en begeleiding van ongedocumenteerden is al jaren een heikel onderwerp in Amsterdam. Het gemeentebestuur wilde in 2018 een uitvoeringsplan opstellen voor betere opvang en begeleiding. Het vroeg Perspectivity om werksessies met alle betrokken partijen te ontwerpen en faciliteren. Doel van deze sessies: in co-creatie tot een breed gedragen uitvoeringsplan komen.

ACT Academy versterkt jong leiderschap in Turkije

ACT Academy versterkt jong leiderschap in Turkije

Mensenrechten staan onder druk in Turkije, terwijl de ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid afneemt. Het Ministerie voor Buitenlandse Zaken vroeg Perspectivity om een programma te ontwerpen en uit te voeren voor hoe de Nederlandse ambassade in Turkije op een duurzame manier het maatschappelijk middenveld kon ondersteunen. Dit programma, genaamd ACT Academy, is een baanbrekend pilot leiderschapsprogramma dat Perspectivity en de Nederlandse ambassade in Turkije samen hebben opgezet en liep van 2019 tot 2020.

Leren van een jongerenprogramma in Tunesië en Nederland

Leren van een jongerenprogramma in Tunesië en Nederland

De NGO Human Security Collective (HSC) heeft twee programma’s voor jongeren uitgevoerd in Tunesië en Nederland. Het doel van de programma’s is om de vaardigheden van de jonge leiders om bij te dragen aan de weerbaarheid en menselijke veiligheid in hun gemeenschappen te vergroten. HSC vroeg Perspectivity een plan te maken en uit te voeren voor het monitoren en evalueren van de resultaten en voortgang van de programma’s.

Samen de spelregels ontwerpen voor een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare digitale energiemarkt.

Samen de spelregels ontwerpen voor een eerlijke, inclusieve, democratisch bestuurbare digitale energiemarkt.

Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij alle burgers en ook veel bedrijven prosumers worden: producent en consument tegelijk. Zo ontstaan nieuwe – veelal digitale – markten, via platforms waarvoor geen duidelijke spelregels zijn. Perspectivity werd gevraagd om een driedaagse Future Search conferentie te ontwerpen en faciliteren om gezamenlijk deze spelregels op te zetten.

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken:

Download de Complexity Navigator

Complexity Navigator

Om te navigeren in complexiteit hebben we de Complexity Navigator ontwikkeld: een visie én praktisch instrument om te leren omgaan met complexe vraagstukken.

De Navigator is gebaseerd op bewezen methodieken en onze jarenlange collectieve ervaring in het werken met complexiteit.

De Complexity Navigator bestaat uit negen bouwstenen die helpen om jouw specifieke situatie te ontrafelen, en een beginpunt te vinden om te handelen.