Methoden

Deep Democracy

Deep Democracy is een praktische methode om dialoog en discussie op gang te brengen waarbij we actief op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid. Alternatieve stemmen worden gehoord, onderzocht en maken deel uit van de besluitvorming. Het gevolg is dat beslissingen breed gedragen worden en optimaal gebruik maken van het potentieel van de groep. Deze nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek maakt echte cocreatie mogelijk.

Meer informatieNeem contact op

Zoek naar de wijsheid van de minderheid en neem betere beslissingen met groepen

Wanneer is het van toepassing?
Deep Democracy is een praktische faciliteringsmethode voor iedereen die met groepen of individuen werkt. Bijvoorbeeld: leiders, managers, facilitators, docenten en trainers. De methode is krachtig in één-op-één gesprekken en in het werken met grote groepen. Uitgangspunt is diversiteit in de breedste zin van het woord. De methode biedt handvatten om hier in groepen mee om te gaan. Meningsverschillen en conflicten worden samen op respectvolle en constructieve manieren onderzocht. Dit leidt tot sterkere beslissingen die door iedereen worden ondersteund. Het is een nuttige aanpak voor iedereen die maximaal gebruik wil maken van het potentieel van een groep. Door middel van de gespreksmodellen en leidende technieken van Deep Democracy wordt niemand buitengesloten, wordt diversiteit als een gegeven beschouwd en wordt de wijsheid van de minderheid gebruikt in de besluitvorming. Ze kunnen worden gebruikt in teams, de klasruimte, met belanghebbenden en voor gesprekken tussen groepen.

Hoe werkt het?
Deep Democracy is een praktische methode die groepsdynamiek zichtbaar maakt en je in staat stelt om in te grijpen. De focus ligt niet op het individu, maar op de groep als geheel. De groep heeft een groep bewust en een groep onbewust. Deze laatste heeft het potentieel en de wijsheid van de groep. We willen dit bereiken door een veilige omgeving te creëren waar alles wat gezegd moet worden gezegd gezegd kan worden. Dit zorgt ervoor dat het groepsbewustzijn groeit en dat we meer informatie krijgen over wat er gebeurt in het onbewuste van de groep. Als het niet veilig genoeg is om in een groep te spreken, kunnen we geen optimale informatie krijgen. Dit komt omdat mensen meningen, gevoelens of standpunten delen. Vooral de redenen waarom het idee van manager X of de consensus van de groep niet zo’n geweldig idee zijn, bevatten waardevolle informatie voor de groep. Als mensen zich niet gehoord voelen of zich genegeerd voelen, kan dit leiden tot weerstand. We zeggen ‘ja’ tegen een beslissing, maar gedragen ons als ‘nee’. Of we vertragen de samenwerking. Deze weerstand is niet efficiënt voor de groep. Deep Democracy zorgt ervoor dat mensen geen weerstand tonen of zich ervan bewust worden. Ze zullen zich gehoord voelen en hun minderheidsperspectief wordt gewaardeerd.

De Lewis-methode van Deep Democracy kent vijf praktische stappen. Deze stappen maken het mogelijk om in een groep te werken met de rationele en emotionele aspecten van het besluitvormingsproces. Het basismodel komt neer op de volgende vijf stappen:

  1. Verzamel alle perspectieven (zelfs degenen die tegen je eigen zijn)
  2. Actief op zoek naar de alternatieve stemmen (denkt iemand iets heel anders?)
  3. Spread het alternatief (wie deelt deze mening?)
  4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het besluit van de meerderheid (wat heb je nodig om mee te gaan met het besluit van de meerderheid?)
  5. Duik in het onbewuste

Geschiedenis
Tijdens de post-apartheid werden Myrna en Greg (†) Lewis door Eskom (een van de belangrijkste elektriciteitsbedrijven van Zuid-Afrika) gevraagd om een afdeling met een racistische hiërarchie om te vormen tot een afdeling waar mensen op gelijkwaardig niveau samenwerken. Myrna en Greg kwamen er al snel achter dat het probleem te groot was om alleen door externe adviseurs te worden opgelost. Ze besloten mensen bewust te maken van de emoties die bij de racistische besluitvorming kwamen en ze gaven mensen de tools om conflicten op het werk op te lossen. In drie jaar tijd hebben Myrna en Greg 1000 medewerkers van het bedrijf opgeleid. Deze methode wordt nu in meer dan twintig landen over de hele wereld gebruikt in verschillende sectoren: bedrijfsleven, politiek, gezondheidszorg, onderwijs, non-profit en de familie- en privésfeer (therapeutische toepassingen).

More info:

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Deep Democracy (Level 1)

Deep Democracy (Level 1)

Deep Democracy is een praktische (faciliterende) methode om samen de dialoog te starten. Het zoekt actief naar de wijsheid van de minderheid. Alternatieve standpunten worden gehoord, verkend en ingebracht in het besluitvormingsproces. Dit resulteert in breed gedragen...

Actiecoalitie tegen eenzaamheid in Enschede

Actiecoalitie tegen eenzaamheid in Enschede

  Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland geven aan dat zij zich eenzaam voelen. Eenzaamheid is onderdeel van het leven en kan iedereen overkomen. Echter, bijna de helft (46%) van de inwoners van Enschede geeft aan regelmatige serieuze gevoelens van eenzaamheid te...

Succesvolle begeleiding van Theories of Change in Nederland

Succesvolle begeleiding van Theories of Change in Nederland

De allianties ‘Samen werkt het’ en ‘Iedere patient is anders’, begeleid door Hanne en Lisette bij het ontwikkelen van hun Theorie van Verandering, kregen de hoogste kwaliteitsscores bij de subsidieverlening gender-en LHBTI-gelijkheid 2018-2022 en worden hiermee de...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: