Methoden

Dialoog

Voor zinvolle interactie en nuttige actie.

 

Perspectiviteit komt voort uit het idee dat dialoog nodig is om betekenisvolle interactie en nuttige actie te bereiken, vooral in complexe sociale situaties.

Meer informatieNeem contact op

Wat is dialoog eigenlijk?
Dialoog is het voeren van een gesprek waarbij de deelnemers hun percepties over belangrijke zaken willen delen en aanvullen. De deelnemers hebben de intentie om:

  • zie het geheel voorbij het deel in plaats van een probleem in stukken te verdelen
  • zoek het verband tussen het onderdeel in plaats van de delen te onderscheiden
  • aannames in twijfel trekken in plaats van ze te rechtvaardigen en te verdedigen
  • leren door te verkennen in plaats van te overtuigen en te verkopen
  • zoek een gedeelde betekenis in plaats van overeenstemming te zoeken over één betekenis

Waar moet je op letten?
Dialoog moedigt de deelnemers aan om de gespreksonderwerpen te “openen”, net als het openen van een doos, om het gesprek te verbreden. Dit zal een veelheid aan perspectieven, meningen en antwoorden creëren; waardoor de groep de beste kan kiezen. Het idee is dat de kwaliteit van samenwerking, beslissingen en resultaten sterk wordt beïnvloed door de manier waarop we erover praten.

Are you interested in starting and maintaining a dialogue?

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: