Methoden

Future Search

Een Future Search-conferentie brengt 50 tot 500 vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen bijeen. Een twee- tot driedaagse dialoog wordt gefaciliteerd, die resulteert in de formulering van gezamenlijke doelstellingen. Dit wordt bereikt via een interactief en dynamisch planningsproces, dat mensen in staat stelt hun vermogen om drastisch verschillende acties te ondernemen zeer snel te transformeren en hen helpt verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen planning.

Meer informatieNeem contact op

Een gemeenschappelijke basis vinden met het oog op de toekomst

Future Search-conferenties zijn in alle delen van de wereld en in alle sectoren van de samenleving georganiseerd. Het thema van de Future Search-conferentie is van vitaal belang: het is een “brandende” vraag of kwestie die de passie van de belanghebbenden oproept met het oog op hun toekomst.

Future Search-initiatieven hebben actief bijgedragen aan positieve veranderingen in de wereld.

Het resultaat
Het belangrijkste resultaat van de conferentie is dat “het systeem” heeft ontdekt wat het kan, wil en kan doen door de aangeboren behoeften aan zingeving aan te boren. De conferentie identificeert de onderwerpen en acties waaraan de belangrijkste belanghebbenden zich kunnen committeren en die als het meest cruciaal voor duurzame verandering worden beschouwd. Typische resultaten zijn gedeelde visies, ontwerpbeleid, strategische kaders, procesontwerpen en actieplannen die door alle belanghebbenden worden gedragen.

Perspectivity is lid van het Future Search Network.

Meer informatie?

Paradigmawisseling voor watervoorziening in Mozambique

Paradigmawisseling voor watervoorziening in Mozambique

Plaatselijke belanghebbenden vinden hun eigen oplossing voor het waterbeheer in de Zambezi-vallei in Mozambique  Hoe maken we duurzaam gebruik van de watervoorraden in de Zambezi-vallei? Hulpbronnen die van vitaal sociaal en economisch belang zijn voor de...

Future Search over zelfmoordpreventie in Belfast

Future Search over zelfmoordpreventie in Belfast

Delen van de binnenstad van Belfast in Noord-Ierland hebben een blijvende erfenis van ontbering na 30 jaar burgeroorlog. De indexen van de sociaal-economische aspecten van het leven geven veel slechtere vooruitzichten te zien dan op andere plaatsen in het VK en...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: