Methoden

FUTURE SEARCH

Dynamisch co-creatief proces van 2,5 dag waarin verschillende stakeholders gezamenlijk werken aan gedeelde ambities en actieplannen.

 

 

lees meerNeem contact op

Wat?

Co-creatief proces waarin verschillende stakeholders werken aan gezamenlijke actie.

Waarom?

Om ambities en plannen te formuleren waarvan alle partijen zich eigenaar voelen.

Hoe?

Een werkconferentie van 2,5 dag met een afspiegeling van het stakeholderveld.

Resultaten

Gedeelde toekomstvisie en breed gedragen actieplannen.

PROJECTEN

 

Future Search is een filosofie en methodiek in de vorm van een dynamische werkconferentie. Een Future Search-conferentie brengt verschillende stakeholders bij elkaar rondom een complex vraagstuk. Een vraagstuk dat urgent is, waarin iedere partij een belang heeft en waarbij men elkaar nodig heeft om het op te lossen. In een zorgvuldig begeleid onderzoekend proces van 2,5 dag werken zo’n zestig deelnemers aan gezamenlijke doelstellingen en actieplannen.

Doelen

Future Search is een co-creatief proces dat leidt tot gedeelde ambities en plannen waarvan alle stakeholders zich eigenaar voelen. Het wordt ingezet om gezamenlijk doorbraken te realiseren en transformaties in gang te zetten. Future Search wordt wereldwijd toegepast in uiteenlopende sectoren.

Future Search is gebaseerd op vier principes:

Proces

Een Future Search brengt in één ruimte het hele ‘systeem’ bij elkaar: een afspiegeling van het brede stakeholderveld rondom het vraagstuk dat voorligt. Idealiter zijn dit 64 mensen: acht verschillende stakeholdergroepen, acht mensen per groep. De deelnemersgroep wordt samengesteld op basis van het ARE IN-principe: mensen met Autoriteit (beslissingsbevoegdheid), Resources (middelen), Expertise (inhoudelijke deskundigheid), Informatie (toegang tot informatie) en Noden (behoeften). Op deze manier bestaat de groep niet alleen uit inhoudelijke experts of bestuurders, maar ook uit bijvoorbeeld professionals op de werkvloer, burgers of cliënten, en ervaringsdeskundigen.

Een Future Search-conferentie kent een vaste agenda:

  1. focus op het verleden
  2. focus op het heden
  3. focus op de toekomst
  4. common ground en gedeelde ambities
  5. actieplannen

De conferentie wordt voorbereid door een planningsteam dat bestaat uit deelnemers vanuit iedere stakeholdergroep.

Resultaten

Typische resultaten van een Future Search zijn een gedeelde visie, meerjarenstrategie, procesontwerp, strategisch kader, uitvoeringsplan of actieplan.

Meerwaarde

Uniek aan een Future Search is dat in een vroeg stadium alle stakeholders samen in één ruimte werken aan een gezamenlijk vraagstuk. In dialoog en co-creatie leren deelnemers elkaar en elkaars standpunten beter begrijpen. In dit proces ontstaan nieuwe inzichten en aanpakken die geen enkele partij alleen had kunnen bedenken, laat staan uitvoeren. Dit legt een sterke basis voor de uitvoering van de plannen en activiteiten. En het draagt bij aan een lerend systeem, waarin alle stakeholders hun bijdrage leveren aan het bereiken van de gezamenlijke ambities voor de toekomst.

Erkenning

Future Search is in de jaren negentig ontwikkeld door de Amerikaanse facilitators Marvin Weisbord en Sandra Janoff. De methodiek wordt uitgebreid beschreven in hun boek Future Search: Getting the Whole System in the Room for Vision, Commitment and Action. Zij zijn ook oprichters van het Future Search Network. Perspectivity is een van de weinige Nederlandse leden van dit internationale netwerk.

Meer informatie?

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: