Methoden

Future Search

Een Future Search-conferentie brengt 50 tot 500 vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen samen in een twee- tot driedaagse dialoog. Het resultaat: gedeelde doelstellingen, bereikt via een interactief en dynamisch planningsproces. Het proces stelt mensen in staat hun vermogen om drastisch verschillende acties te ondernemen zeer snel te transformeren en helpt hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen planning.

Meer informatieNeem contact op

Een gemeenschappelijke basis vinden met het oog op de toekomst

Future Searches zijn in alle delen van de wereld en sectoren van de samenleving gehouden. Het thema van de Future Search-conferentie is van vitaal belang en is een “brandende” vraag of kwestie die de passie van de belanghebbenden oproept met het oog op hun toekomst.

Future Search-initiatieven hebben actief bijgedragen tot positieve veranderingen in de wereld.

Wat wordt
bereikt
Het belangrijkste resultaat van de conferentie is dat “het systeem” heeft ontdekt wat het kan, wil en kan doen door toegang te krijgen tot de aangeboren behoeften aan zingeving. De conferentie identificeert de onderwerpen en acties waaraan de belangrijkste belanghebbenden zich kunnen committeren en die als het meest cruciaal voor duurzame verandering worden beschouwd. Typische resultaten zijn gedeelde visies, ontwerpbeleid, strategische kaders, procesontwerpen en actieplannen die door alle stakeholders worden gedragen.

Perspectivity is lid van het Future Search Network.

More info

Paradigmawisseling voor watervoorziening in Mozambique

Paradigmawisseling voor watervoorziening in Mozambique

Plaatselijke belanghebbenden vinden hun eigen oplossing voor het waterbeheer in de Zambezi-vallei in Mozambique  Hoe maken we duurzaam gebruik van de watervoorraden in de Zambezi-vallei? Hulpbronnen die van vitaal sociaal en economisch belang zijn voor de...

Future Search over zelfmoordpreventie in Belfast

Future Search over zelfmoordpreventie in Belfast

Delen van de binnenstad van Belfast in Noord-Ierland hebben een blijvende erfenis van ontbering na 30 jaar burgeroorlog. De indexen van de sociaal-economische aspecten van het leven geven veel slechtere vooruitzichten te zien dan op andere plaatsen in het VK en...

Samen teamambities en actieplannen vormgeven

Samen teamambities en actieplannen vormgeven

“Hoe realiseren we een wendbaar P&C-team en dragen we optimaal bij aan strategische besluitvorming en (bij)sturing van Noorderpoort?” Dat is de centrale vraag voor het Planning & Control (P&C) team van Noorderpoort, een groot regionaal...

Veranderingsagenda voor de landbouwsector in Palestina

Veranderingsagenda voor de landbouwsector in Palestina

Op 1 september hebben ongeveer 80 belangrijke belanghebbenden van de Palestijnse landbouwsector overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke basis voor verandering naar een meer innovatieve en duurzame landbouwsector in Palestina. Zij hadden samengewerkt...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: