Methoden

Serious Gaming

De Perspectivity Challenge zet deelnemers in de schoenen van belangrijke beleidsmakers. Elk team is verantwoordelijk voor de uitbreiding van een virtuele economie op het spelbord. Het groeiproces omvat de kwesties die onze wereldleiders maar al te goed kennen: groeispurten, beperkte middelen, internationale onderhandelingen, neergangen en conflicten. De spelers staan voor de cruciale afweging tussen duurzaamheid op lange termijn en economische groei op korte termijn. Het spel wordt gevolgd door een krachtige debriefing en groepsdiscussie.

lees meerNeem contact op

De Perspectivity Challenge is uiterst relevant in een tijdperk waarin wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen dagelijks de aandacht van de media trekken. Het leidt tot een unieke leerervaring die de deelnemers een beter begrip geeft van hoe een duurzame toekomst zich kan manifesteren.

Format
Een typische Perspectivity Challenge workshop duurt ongeveer 2,5 uur en bestaat uit een korte introductie, gevolgd door 75-90 minuten game, afgesloten met een krachtige debriefing. De debriefing kan op verzoek worden afgestemd op specifieke onderwerpen. De aanbevolen groepsgrootte is 24, hoewel kleinere en grotere groepen ook kunnen worden ondergebracht.

Track Record
In de afgelopen jaren is de Perspectivity Challenge georganiseerd voor groepen in Nederland (tientallen sessies voor grote bedrijven zoals Shell, PriceWaterHouseCoopers, DSM, NGO’s zoals Greenpeace, universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam en zelfs als onderdeel van een training voor Balkan diplomaten aan het Clingendael Institute), Verenigd Koninkrijk (bij het Cambridge Climate Leadership Programme en meerdere keren aan de London School of Economics), Verenigde Staten (aan mit en onlangs bij de Wereldbank in Washington), China, Cambodja, Vietnam, Thailand, India (tweemaal op het Asian Forum on Global Governance in New Delhi, één keer met NGO-medewerkers in Bangalore), Singapore (Asia-Pacific Programme for Senior National Security Officers) en Manilla (John Clements Consultants / Harvard Business Publishing).

De Perspectiviteitsuitdagingen:

  • De Klimaatuitdaging

Spelers worden geconfronteerd met de cruciale afweging tussen duurzaamheid op lange termijn en economische groei op korte termijn. Kan jij omgaan met het complexe probleem van klimaatverandering?

Wat een simpel bordspel ons kan vertellen over ons eigen gedrag…-Deelnemer Climate Challenge

  • De Food Challenge

De voedseluitdaging gaat over de vraag hoe we een groeiende wereldbevolking duurzaam kunnen voeden. Moet u investeren in intensieve of biologische boerderijen? Lokaal of wereldwijd spelen? Kunnen we onszelf van rampen weerhouden?

  • Beslissingsuitdaging

Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de prestaties van hun eenheid in een or ganisatie. Lukt het je om taken volbracht te krijgen, spanning aan te pakken, conflicten aan te pakken, je budget verstandig uit te geven en personeel tevreden te stellen?

  • De Human Security Challenge

Moeten we harde veiligheid (inlichtingen, politie, strijdkrachten) of zachte veiligheid (diplomatie, onderhandelingen, dialoog) gebruiken om een veilige samenleving op te bouwen? Deze uitdaging staat voor u met de vraag hoe u een zinvolle en betrouwbare betrokkenheid en partnerschap met het maatschappelijk middenveld op veiligheidsgebied opbouwen. De thematische veranderingen zijn samen met het Human Security Collective ontwikkeld.

  • De Nationale Veiligheidsuitdaging

Deze uitdaging is ontwikkeld in samenwerking met het nationaal coördinatiesecretariaat voor veiligheid van Singapore. Kunnen we overstappen van een hele regeringsaanpak naar nationale weerbaarheid naar een hele natiebenadering van nationale veerkracht? Verschillende sectoren van de economie, waaronder de overheid, worden geconfronteerd met belangenverstrengeling, concurreren om middelen en zoeken naar hun eigen rol bij het opbouwen van een veerkrachtige samenleving.

  • De Stress Nexus Challenge

De onderling verbonden uitdagingen op het snijpje van energie, water en voedsel zullen de toekomst sterk bepalen. Deze interconnecties zullen nieuwe en aanhoudende turbulenties veroorzaken, die innovatieve benaderingen vereisen om onze samenlevingen veerkrachtiger te maken. Deze complexiteit vormt de kern van de “Nexus!” uitdaging. U een bedrijf spelen, op zoek naar een veilige markt voor uw productie. Je een land spelen dat wanhopig te weinig water heeft. Je zult te maken krijgen met landtekorten, echt of verzonnen. Innovatie, boycots, partnerschappen, prijsschommelingen, vrijhandel, slechte oogsten, turbulentie: het zit allemaal in het spel.

  • De volksgezondheidsuitdaging

In de Public Health Challenge ervaren spelers de dilemma’s van het betalen van zorginvesteringen, medicijnen en onderzoek. Is het beter om lokaal of wereldwijd te investeren? En welke gezondheidsproducten bieden het beste rendement op beleggings-, preventieve of curatieve producten?

Democratie is een uitdaging! Spel was leuk, besluitvorming moeilijk. . .
– Deelnemer Health Challenge

  • Het waterstofmobiliteitsspel

Onder welke omstandigheden wordt waterstof een duurzame en rendabele alternatieve brandstof voor transport? Samen vormen de deelnemers een natie, die verantwoordelijk is voor de overgang van brandstofgebaseerde mobiliteit naar waterstofmobiliteit.

Meer info:

Serious Gaming en Hoger Onderwijs

Serious Gaming en Hoger Onderwijs

Leer studenten niet alleen de feiten, maar biedt ze ook de ervaringen die deze feiten aan onze herinneringen binden, net als die in het klimaatspel. Het geval van Perspectivity Climate Change Challenge in het hoger onderwijs.

Much great news on the Perspectivity partnerships development!

Much great news on the Perspectivity partnerships development!

As you know, Perspectivity loves to collaborate in a long term partnership. We do so on basis of a license agreement: the organization at hand buys the Perspectivity challenge(s) and colleagues become trained in order to host the game exclusively for internal...

Primeur Public Health Challenge live in Nederland!

Primeur Public Health Challenge live in Nederland!

Een primeur, eind 2019 mochten we twee keer Perspectivity’s Public Health Challenge faciliteren in Nijmegen! Deze challenge gaat in op de complexiteit van de gezondheidszorg en de benodigde besluitvorming bij de vele uitdagingen die je tegenkomt. De spelers zijn...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: