Methoden

Social Lab

Social Labs brengen een diverse groep belanghebbenden samen om een portfolio met ​prototypes te ontwikkelen, deze oplossingen in de echte wereld te testen, de lessen te gebruiken om ze verder te verfijnen en ze opnieuw te testen. Social labs zijn systemisch van aard, ontworpen om sociale problemen bij de bron aan te pakken.

Meer informatieNeem contact op

Een experimentele benadering voor blijvende sociale verandering

Social Labs zijn platforms voor het aanpakken van complexe maatschappelijke uitdagingen die drie kernkenmerken hebben:

Ze zijn:

1. Sociaal – Ze brengen een divers team bij elkaar om samen te werken en te handelen. De deelnemers komen uit verschillende gelederen van de samenleving, zoals de overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Het participatieve karakter (versus consulteren van deskundigen) maakt het sociaal.

2. Experimenteel – Experimenteel van aard, door een iteratieve prototyping-benadering (vallen en opstaan, observatie en reflectie). Geen eenmalig interventie, maar doorlopende en voortdurende inspanningen.

3. Systemisch – Ideeën en initiatieven die in een sociaal laboratorium worden ontwikkeld, beogen systemisch van aard te zijn. Ze willen de oorzaken aanpakken van waarom dingen niet werken en streven naar blijvende sociale verandering.

Meer info?

Stakeholderdialoog: veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater

Stakeholderdialoog: veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater

Er wordt steeds meer gezwommen in Amsterdams buitenwater, maar lang niet altijd veilig! Gemeente, waterschap en provincie willen meer mogelijkheden realiseren voor veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater. Ruim 40 uiteenlopende belanghebbenden ontmoeten elkaar in...

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

"Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?"  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking zijn getreden....

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: