Methoden

SPROCKLER

Een methodiek en instrument voor verhalend onderzoek dat inzicht geeft in wat er gebeurt, verandert of aan het ontstaan is in een complex domein.

 

 

lees meerNeem contact op

Wat?

Methodiek en online instrument voor verhalend (narratief) en participatief onderzoek.

Waarom?

Om beter te begrijpen wat er gebeurt, verandert of aan het ontstaan is rondom een complex vraagstuk.

Hoe?

  • Persoonlijke verhalen verzamelen.
  • Patronen in de verhalen visualiseren.
  • Gezamenlijk de patronen en inzichten duiden.

Resultaten

Rijk overzicht van ervaringen, percepties en behoeften van mensen rond een complex vraagstuk, met aanknopingspunten voor programma’s of beleid.

PROJECTEN

 

Een Sprockler-onderzoek begint met de real-life verhalen en ervaringen van verschillende groepen mensen die een belang hebben in een complex vraagstuk. Deze mensen duiden zelf hun verhaal, aan de hand van een op maat ontworpen vragenlijst. De antwoorden op deze vragen leiden tot data, die met de Sprockler-software worden gevisualiseerd in stippen en grafieken. Dit stelt ons in staat om patronen in de verhalen te ontwaren. Zo combineert Sprockler het beste van twee werelden: de objectiviteit en het overzicht van data (het ‘wat’), en de diepgang, gelaagdheid en overtuigingskracht van verhalen (het ‘waarom’).

Doelen

Sprockler wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Zo geeft een Sprockler-onderzoek inzicht in de behoeften, percepties en ervaringen van grote groepen mensen rondom een complex vraagstuk (bv. energietransitie of vraagstukken in het sociaal domein). Dit biedt aanknopingspunten voor beleid, programma’s of strategieën. Ook leidt een Sprockler-onderzoek tot beter begrip van de impact en effecten van programma’s en interventies (bv. voor monitoring en evaluatie). Wat is er al dan niet veranderd, en waarom?

Proces

Een Sprockler-traject bestaat uit vijf stappen:

  1. Vaststellen wat je wilt onderzoeken.
  2. Ontwerpen van een vragenlijst.
  3. Verzamelen van verhalen en data.
  4. Visualiseren van de verhalen en data in een interactief rapport.
  5. Gezamenlijk duiden van de patronen en het delen van de opbrengsten met alle betrokken partijen.

Resultaten

Met Sprockler is het mogelijk om met relatief beperkte inzet grote aantallen respondenten hun ervaringen te laten delen. Door de combinatie van data en verhalen ontstaat een rijk beeld van wat er gaande is in een domein (inclusief onverwachte en onbedoelde ontwikkelingen) en waar aanknopingspunten liggen voor (vervolg)programma’s of beleid.

“Verhalen zijn data met een ziel” (Brené Brown)

Meerwaarde

De kracht van Sprockler ligt in de combinatie van kwantitatieve patronen in kwalitatieve data (verhalen). Daarbij is het een participatieve werkvorm: mensen delen niet alleen hun ervaring, maar geven ook zelf betekenis aan hun verhaal én nemen deel aan de collectieve duiding van de verzamelde verhalen en data. Sprockler is daarmee minder geschikt voor onderzoeken die primair gericht zijn op alleen het ophalen van gegevens en deze omzetten in cijfers.

Erkenning

Sprockler bouwt voort op de methodieken en het werk van vele anderen, zoals Participatory Narrative Inquiry (Cynthia Kurtz), Appreciative Inquiry (David Cooperrider) en Sensemaking (Brenda Dervin and Karl Weick).

Meer informatie?

Verhalen over de energietransitie

Verhalen over de energietransitie

Bewoners delen hun ervaringen en behoeften over de energietransitie, en praten mee over wat dit betekent voor het beleid van de gemeente. Met behulp van de Sprockler-methodiek verzamelen we de verhalen van bewoners en faciliteren we de dialoog over het lokale energieverhaal.

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord

Het Drentse Energieverhaal: inwoners aan het woord

Werk goed samen, zet het belang van Drenthe centraal, pas energieprojecten zo goed mogelijk in het landschap, betrek inwoners van meet af aan bij de plannen, laat de winst die energieopwekking oplevert ten goede komen aan inwoners en niet alleen aan grote ontwikkelaars en stimuleer lokale initiatieven. De adviezen zijn overgenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Drenthe. Perspectivity faciliteerde het proces.

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

De Prevention up Front (PuF – Preventie vooraf) Alliantie is een vijfjarig programma (2016-2020) van de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) en de World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP). Het wordt uitgevoerd als...

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

In 2017 zijn Y Care International en YMCA Togo het project ‘Inspireren van een nieuwe generatie ondernemers in Togo’ gestart. Het project heeft als doel bij te dragen aan de leefomstandigheden van kwetsbare jeugd in drie sloppenwijken in Lomé, namelijk Katanga,...

Lazos de Agua pilots with Sprockler narrative research

Lazos de Agua pilots with Sprockler narrative research

One Drop Canada shares their experience using Sprockler: The Lazos de Agua program seeks to provide sustainable access to safe water and improved sanitation and hygiene to around 200,000 people in Colombia, Guatemala, Mexico, Nicaragua and Paraguay by 2022. The...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: