Methoden

SPROCKLER

Een methodiek en instrument voor verhalend onderzoek dat inzicht geeft in wat er gebeurt, verandert of aan het ontstaan is in een complex domein.

 

 

lees meerNeem contact op

Wat?

Methodiek en online instrument voor verhalend (narratief) en participatief onderzoek.

Waarom?

Om beter te begrijpen wat er gebeurt, verandert of aan het ontstaan is rondom een complex vraagstuk.

Hoe?

  • Persoonlijke verhalen verzamelen.
  • Patronen in de verhalen visualiseren.
  • Gezamenlijk de patronen en inzichten duiden.

Resultaten

Rijk overzicht van ervaringen, percepties en behoeften van mensen rond een complex vraagstuk, met aanknopingspunten voor programma’s of beleid.

PROJECTEN

 

Een Sprockler-onderzoek begint met de real-life verhalen en ervaringen van verschillende groepen mensen die een belang hebben in een complex vraagstuk. Deze mensen duiden zelf hun verhaal, aan de hand van een op maat ontworpen vragenlijst. De antwoorden op deze vragen leiden tot data, die met de Sprockler-software worden gevisualiseerd in stippen en grafieken. Dit stelt ons in staat om patronen in de verhalen te ontwaren. Zo combineert Sprockler het beste van twee werelden: de objectiviteit en het overzicht van data (het ‘wat’), en de diepgang, gelaagdheid en overtuigingskracht van verhalen (het ‘waarom’).

Doelen

Sprockler wordt voor verschillende doeleinden ingezet. Zo geeft een Sprockler-onderzoek inzicht in de behoeften, percepties en ervaringen van grote groepen mensen rondom een complex vraagstuk (bv. energietransitie of vraagstukken in het sociaal domein). Dit biedt aanknopingspunten voor beleid, programma’s of strategieën. Ook leidt een Sprockler-onderzoek tot beter begrip van de impact en effecten van programma’s en interventies (bv. voor monitoring en evaluatie). Wat is er al dan niet veranderd, en waarom?

Proces

Een Sprockler-traject bestaat uit vijf stappen:

  1. Vaststellen wat je wilt onderzoeken.
  2. Ontwerpen van een vragenlijst.
  3. Verzamelen van verhalen en data.
  4. Visualiseren van de verhalen en data in een interactief rapport.
  5. Gezamenlijk duiden van de patronen en het delen van de opbrengsten met alle betrokken partijen.

Resultaten

Met Sprockler is het mogelijk om met relatief beperkte inzet grote aantallen respondenten hun ervaringen te laten delen. Door de combinatie van data en verhalen ontstaat een rijk beeld van wat er gaande is in een domein (inclusief onverwachte en onbedoelde ontwikkelingen) en waar aanknopingspunten liggen voor (vervolg)programma’s of beleid.

“Verhalen zijn data met een ziel” (Brené Brown)

Meerwaarde

De kracht van Sprockler ligt in de combinatie van kwantitatieve patronen in kwalitatieve data (verhalen). Daarbij is het een participatieve werkvorm: mensen delen niet alleen hun ervaring, maar geven ook zelf betekenis aan hun verhaal én nemen deel aan de collectieve duiding van de verzamelde verhalen en data. Sprockler is daarmee minder geschikt voor onderzoeken die primair gericht zijn op alleen het ophalen van gegevens en deze omzetten in cijfers.

Erkenning

Sprockler bouwt voort op de methodieken en het werk van vele anderen, zoals Participatory Narrative Inquiry (Cynthia Kurtz), Appreciative Inquiry (David Cooperrider) en Sensemaking (Brenda Dervin and Karl Weick).

Meer informatie?

Sensemaking voor WASH initiatieven met RVO in Kenia en Ghana

Sensemaking voor WASH initiatieven met RVO in Kenia en Ghana

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers in duurzame, agrarische, innovatieve en internationale bedrijven. Ze zijn een 'sense-making' pilot gestart om te leren hoe ze verhalen kunnen gebruiken om de impact die zij met hun WASH (Water,...

Movisie omarmt Sprockler

Movisie omarmt Sprockler

Movisie is hét landelijke kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Ze ontwikkelen kennis over wat echt goed werkt in het sociale domein. Om duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie te realiseren. Het sociale...

Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Verhalen over eenzaamheid in Amsterdam

Amsterdam wil eenzaamheid in de stad verminderen. Allerlei organisaties en mensen in de stad hebben experimenten gelanceerd, om met en van elkaar te leren hoe we dit beter kunnen doen. De experimenten zijn in zomer van 2017 gestart. Zodat de lessen nog voor de...

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector...

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: