Methoden

Theory of Change

Breng uw pad toe aan de (complexe) verandering die u wilt bereiken.

Meer informatieNeem contact op

Traditioneel zouden we, als we iets wilden realiseren, een gedetailleerd plan maken dat elke stap zou schetsen om dit te bereiken. Tegenwoordig realiseren we ons dat verandering niet lineair is en dat dergelijke blauwdrukplannen niet werken in veel van de situaties waarin we werken. De werkelijkheid is in die situaties complexer en kan niet worden gepland. Dit betekent echter niet dat we niet kunnen visualiseren en opschrijven hoe we denken dat verandering zal gebeuren vanwege onze acties en interventies. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van een Theory of Change (ToC). Theorieën of Change helpen organisaties, teams of afdelingen om beslissingen te nemen, rekening houdend met de vele krachten en onzekerheden die spelen.

Organisaties creëren een Theory of Change bij voorkeur aan het begin van hun project of voor hun hele organisatie om in kaart te brengen hoe ze verandering zien gebeuren. Een Theory of Change is meestal een visueel of een diagram met bijbehorende narratieve tekst. Het schetst de ideeën over hoe verandering wordt gerealiseerd door de verandertrajecten te beschrijven en door de aannames achter deze trajecten duidelijk te maken. Op deze manier verschilt het van traditionele plannen, omdat het verduidelijken van de veronderstellingen achter de paden de invloed laat zien van de achtergronden en overtuigingen van de mensen die de ToC creëren. Een ander verschil is dat een ToC een levend document is, geen statisch document. Zodra een ToC is bedacht, wordt er voortdurend over nagedacht om te zien of de paden en aannames in het echte leven zo uitpakken om zich adequaat aan te kunnen passen aan complexe en opkomende situaties.

Perspectivity heeft verschillende organisaties of afdelingen geholpen bij het creëren en herzien van hun verandertheorieën.

More Info?

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: