Methoden

Transformatieve scenarioplanning

De toekomst is onzeker en kan zich op fundamenteel verschillende manieren ontwikkelen. Sommige van deze “mogelijke toekomsten” kunnen onverwachte mogelijkheden bieden. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat partijen in extreem gepolariseerde situaties – zoals Zuid-Afrika en Guatemala – uit hun loopgraven zijn gekomen en samen een vreedzame toekomst hebben opgebouwd.

 

Perspectivity werkt samen met scenarioplanningsexperts om complexe problemen op te lossen en impasses binnen sociale gemeenschappen te doorbreken.

Meer informatieNeem contact op

STRATEGISCHE GESPREKKEN

Deelnemers aan een scenarioproces identificeren samen verschillende “mogelijke toekomsten” (scenario’s). Vervolgens vragen ze zich af welke acties ze kunnen ondernemen (opties) en welk effect deze acties zouden hebben in de verschillende scenario’s.

Waarom het werkt

Het bouwen en bespreken van scenario’s maakt open reflectie op de toekomst mogelijk en het delen van nieuwe inzichten met andere partijen. Dit vergroot het begrip voor elkaars problemen en verlangens, creatieve doorbraken en zelfs vergeving voor bijna onvergeeflijke acties in het verleden.

Een doorbraak omdat het een van de grootste uitdagingen van onze tijd aangaat: het vinden van een manier om de problemen die we hebben gecreëerd op te lossen. – Adam Kahane over zijn werk als facilitator van de Mont-Fleur scenario’s in Zuid-Afrika.

Proces en methode

Scenarioplanning is een grondig ontworpen proces, dat meerdere sessies omvat en maanden kan duren. Het proces omvat over het algemeen de volgende stappen:

 1. Voorbereiding (interviews met belanghebbenden om het hoofdprobleem te identificeren)
 2. Samenstellen van het scenarioteam (inclusief directe stakeholders en externe experts)
 3. Eerste workshop – Opstellen van de scenarioagenda, kernvraag, ‘het systeem’, grootste onzekerheden die leiden tot de scenario’s van de eerste generatie
 4. Een tweede generatie scenario’s maken
 5. Tweede workshop – Bespreken en aanpassen van de scenario’s van de tweede generatie
 6. Derde workshop – Implicaties en uitdagingen van de scenario’s; ontwikkelen van opties
 7. Stap 7: Follow-up

Bronnen

Deze tekst is deels gebaseerd op trainingen van Peter Schütte aan Perspectivity. Schütte is voormalig lid van het Shell Scenario Planning Team. Hij werkt nu als zelfstandig adviseur en als hoogleraar strategische studies aan de Universiteit van Neijenrode. Meer info: schuette.nl.

  More Info:

  De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

  De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

  De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Het Ministerie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De RvdK...

  De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

  De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

  Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector...

  Ons gereedschap

  In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

  Methoden die we vaak gebruiken: