Methoden

Het wereldcafé

Wereldcafé is een gebruiksvriendelijke methode voor gesprekken rond vragen die er echt toe doen. De methodologie bestaat uit een eenvoudig, effectief en flexibel formaat voor het hosten van een grote groepsdialoog met een breed scala aan belanghebbenden.

Meer informatieNeem contact op

Wat bereikt het?

Ervaringen variëren van gemeenschapsgesprekken in dorpen en gemeentehuizen tot beleidsbeslissingen in overheids- en overheidsinstellingen tot productbeoordeling in bedrijfsomgevingen. Wereldcafé kan worden aangepast aan een breed scala aan behoeften. Details van context, getallen, doel, locatie en andere omstandigheden worden meegenomen in de unieke uitnodiging, het ontwerp en de vraag van elke gebeurtenis.

Uniek aan deze instelling was dat alle hiërarchie- en niveauverschillen verdwenen.

De zeven basisprincipes voor een succesvol Wereldcafé: 1) Stel de context in; 2) Creëer een gastvrije ruimte; 3) Onderzoek vragen die ertoe doen; 4) Moedig ieders bijdrage aan; 5) Verbind diverse perspectieven; 6) Luister samen naar patronen en inzichten; 7) Deel collectieve ontdekkingen.

Are you interested in starting and maintaining a dialogue?

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: