Project

Professionals van wereldklasse in Indonesisch kustgebied- en waterbeheer
Een consortium van Nederlandse partners werkt samen met de Indonesische universiteiten Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) in Surabaya en het Institut Teknologi Bandung (ITB) om de curricula op het gebied […]
lees meerneem contact met ons op

Een consortium van Nederlandse partners werkt samen met de Indonesische universiteiten Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) in Surabaya en het Institut Teknologi Bandung (ITB) om de curricula op het gebied van water te verbeteren, specifiek over geïntegreerd beheer van kustgebieden (ICZM) en geïntegreerd beheer van waterbronnen. De Nederlandse partners zijn de Technische Universiteit Delft (TU Delft), het International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) en onderaannemers Hogeschool Zeeland and Deltares. Het project maakt deel uit van het NICHE-project  van Nuffic over capaciteitsontwikkeling in het hoger onderwijs.

Het project richt zich voornamelijk op de curricula van de programma’s “Coastal Engineering” aan het ITS en “Water Resources Engineering and Management” aan het ITB. Het project is nu halverwege en er zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd. Om dit te kunnen stimuleren en ervoor te zorgen dat de veranderingen die worden doorgevoerd in lijn zijn met wat alle betrokken stakeholders voor ogen hebben, vraagt de TU Delft Perspectivity om een Future Search-conferentie te faciliteren met alle stakeholders, en inzicht te geven in de voortgang van het project door middel van een Sprockler-evaluatie.

Future Search-conferentie
Ongeveer 80 belanghebbenden komen van 21 tot 23 februari 2018 samen in Yogyakarta om de toekomstige uitdagingen voor geïntegreerd beheer van kust- en watergebieden aan te pakken en het hoger onderwijs in Indonesië vooruit te helpen. Directie en docenten van ITS en ITB zijn aanwezig, evenals studenten en alumni van deze universiteiten. Ook aanwezig zijn beleidsmakers, specialisten en vertegenwoordigers van de regering, het bedrijfsleven en andere universiteiten in heel Indonesië, die allen hun visie op deze materie willen geven.

Het doel van de conferentie is gemeenschappelijke ambities en eerste acties te ontwikkelen om professionals van wereldklasse op te leiden op het gebied van geïntegreerd beheer van kust- en watergebieden. De conferentie is een unieke gelegenheid voor alle groepen belanghebbenden om met elkaar in contact te komen en samen te werken.

In drie dagen creëren zij een gemeenschappelijk beeld van de problemen en mogelijkheden, bevorderen zij wederzijds begrip voor verschillen in perspectief en belangen, en vinden zij een gemeenschappelijke basis en stellen zij maatregelen voor met betrekking tot wat wij voor de nabije toekomst willen doen die door alle partijen worden gesteund. Han Rakels faciliteerde de conferentie.

De video hieronder toont beelden van de conferentie:

Sprockler-evaluatie
Aangezien het project momenteel halverwege de uitvoering is, waarbij sommige activiteiten worden uitgevoerd en andere nog moeten worden opgestart, is het zinvol feedback te krijgen van de bij het project betrokken docenten, studenten en leidinggevend personeel en meer te weten te komen over de voortgang van het project en de verwachtingen voor de toekomst.

Om dit te doen, besloten zij Sprockler te gebruiken en Perspectivity te vragen om te helpen bij het verzamelen van gegevens en verhalen. Anne van Marwijk assisteerde bij de verzameling en er werden meer dan 60 verhalen van docenten, studenten en leidinggevend personeel verzameld. Zij geven een mooi beeld van wat er al goed gaat en waar mogelijkheden voor verandering liggen. Zo werd het duidelijk dat:

  • docenten zeer tevreden zijn met de veranderingen tot nu toe
  • studenten soms hinder ondervinden bij hun studie omdat het moeilijk is om tijdig gegevens van de overheid te verkrijgen
  • meer samenwerking tussen alle spelers in de watersector en tussen universiteiten in Indonesië door de meeste deelnemers wordt gewenst

Deze verhalen en gegevens zijn beschikbaar in een interactief online verslag, dat hierkan worden geraadpleegd.

In dit rapport kun je de verhalen van de studenten, docenten en leidinggevenden lezen of beluisteren door op een stip te klikken. Door op een stip te klikken wordt de stip vergroot en worden de antwoorden van dezelfde persoon in andere vragen vergroot. Zo kun je de reacties van één of een groep vertellers door het hele verslag heen volgen. Als je een tweede keer op de punt klikt, wordt het verhaal gesloten.

Meer informatie?