Ymke Knaap

Maak kennis met onze stagiair Ymke. Ze loopt bij ons stage over storytelling in conflictgebieden.
lees meerneem contact met ons op

jun 16, 2022

Hi! Mijn naam is Ymke Knaap (22).

Momenteel loop ik stage bij Perspectivity.

Ik ben een 4e jaars student bij de studie Global Project and Change Management aan het Windesheim Honours College in Zwolle. De studie houdt in essentie in dat ik ben opgeleid tot internationaal projectmanager en change agent in de (non-)profit sector. De theoretische basis is interdisciplinair; culturele antropologie, sociologie, ondernemerschap en bedrijfskunde. Een belangrijk kenmerk van het onderzoek is dat we vanaf het eerste jaar in groepsverband maatschappelijk relevante opdrachten/projecten hebben uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers in het maatschappelijk middenveld. Nu ik in de eindfase van mijn studie zit, is het tijd voor de stage, die is bedoeld om ervaring op te doen in het veld, en om in overleg met mijn stagegever onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Dus werk ik nu aan mijn eigen bachelorscriptie bij Perspectivity waarin ik onderzoek doe naar de effecten van storytelling op gemarginaliseerde groepen in conflictgebieden met een focus op Libanon. Verder ondersteun ik mijn collega’s met opdrachten/projecten waar ik kan,

en doe ondertussen alle ervaringen op! Werken en de kantoorruimte delen met alle lieve mensen van Perspectivity is heel inspirerend, ik heb al zoveel geleerd. Deze ervaring helpt me ook om mezelf in een professionele omgeving te vinden en ervaringen op te bouwen in het werkveld. Iedereen heel erg bedankt voor deze geweldige kans en warm welkom!