Zuid-Limburg verbindt leiders, idealen en acties

Inspirerend en verbindend; dat is het gevoel dat overheerst aan het eind van de tweedaagse Nightingales Future Search. 52 Limburgse leiders -van student tot burgemeester en van directeur tot kunstenaar- […]
lees meerneem contact met ons op

nov 10, 2011

Inspirerend en verbindend; dat is het gevoel dat overheerst aan het eind van de tweedaagse Nightingales Future Search.

52 Limburgse leiders -van student tot burgemeester en van directeur tot kunstenaar- gingen in Kasteel Vaalsbroek met elkaar open de dialoog aan. De enorme diversiteit bleek een bron van inspiratie voor het formuleren van gedeelde toekomstbeelden en het verbinden van concrete acties.

7 MISSIES VOOR ZUID-LIMBURG IN 2020
De zeven stellingen beschrijven de gedeelde basis voor de toekomst van de regio.

1. Infrastructuur OV & schaalgrootte
Wij zijn een grenzeloze regio met een optimale fysiek infrastructuur.
De bestuurlijke autoriteit is er op ingericht dit te faciliteren.
Wij beschikken over toegang tot de nieuwste informatie technologieën.

2. Kwaliteit van leven
Mensen voelen zich prettig in hun woning, buurt, stad en regio. Ze hebben een open mind, naar hun omgeving en naar anderen. Gezond en vitaal is hun motto. Ze willen en blijven zich ontplooien en ontwikkelen. Ze genieten van alles wat hun omgeving te bieden heeft en nemen samen ook actief deel aan het verder uitbouwen van de kwaliteit van hun gezamenlijke samenleving.

3. Kwaliteit van mens
Wij hebben een ‘open mind’ en nemen verantwoordelijkheid voor gezondheid, best mogelijke opleiding, het hebben van een creatieve, ondernemende instelling en we participeren optimaal!

4. Technologie en innovatie
Plus maakindustrie
We zijn een regio die technologisch excellentie heeft door synergie tussen onderwijs, MKB en groot bedrijf. In Beta-valley zetten we eigen bodem kennis om in concrete producten op het gebied van life sciences en material sciences.

5. Onderwijs als leerbroedplaats
Met doorlopende leerwegen
Overheid, onderwijs en ondernemers in Zuid Limburg vormen excellente en resultaatgerichte broedplaatsen waar leerlingen in alle fasen van ontwikkeling, maatschappij en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Samen doorbereken wij institutionele grenzen, creëren netwerken en organiseren doorstroom binnen het onderwijs.

6. Open samenleving
Immigratie, blue card en ontgrenzing
Een regio die voor 6km aan Nederland grenst en voor 220 km aan de rest van Europa, heeft de wereld als speelveld.
Zuid Limburg heeft hard mensen nodig: handen aan het bed, brains voor Brainport 2020.
Wij zijn in 2020 een open samenleving: grenzeloze nieuwsgierigheid, kansen voor iedereen ‘vaan Aoke bis Angola’ die onze samenleving komt versterken.

7. Collaborative communities met dienend leiderschap
Wij zijn verbindende leiders die stimuleren en ondersteunen dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor en samenwerken aan de gemeenschappelijke opgaven.

Op basis hiervan werden concrete acties geformuleerd, waarvan de eerste reeds in gang zijn gezet.