Project

Duurzaamheidschallenge bouw- en infrastructuursector
Perspectivity is betrokken bij de Duurzaamheidschallenge 2020 voor de bouw- en infrasector. Vanuit LEF future centre en in samenwerking met NeerlandsDiep, organiseert en faciliteert Perspectivity partner Elien Rogaar dit traject. […]
lees meerneem contact met ons op

Perspectivity is betrokken bij de Duurzaamheidschallenge 2020 voor de bouw- en infrasector. Vanuit LEF future centre en in samenwerking met NeerlandsDiep, organiseert en faciliteert Perspectivity partner Elien Rogaar dit traject.

Zeven teams van Rijkswaterstaat, ProRail, Waterschappen en Rijksvastgoedbedrijf doen mee aan de duurzaamheidschallenge, een intensief ontwikkeltraject waarin projectleiders, beleidsadviseurs, programmamanagers en technisch managers, aan de slag gaan met concrete duurzaamheidsvraagstukken uit de eigen praktijk.  Zo werkt team BOKS van Rijkswaterstaat aan de verbetering en verbreding van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl met als doel dat het beheer en onderhoud van bruggen, sluizen en kanalen energieneutraal, circulair en klimaatneutraal wordt. De duurzaamheidsopgave van het Reinkadechallengeteam is een groene levendige kade in Arnhem te realiseren met ambities op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en klimaatadaptatie. En zo heeft het E-team van ProRail de duurzaamheidsambitie om hergebruik in te voeren van elektrotechnische onderdelen voor installaties, bij de aanpassing naar grotere transformatoren, om in de toekomst voldoende stroom te leveren aan het Nederlandse spoor.

Het besef van de urgentie van duurzaamheid is in de publieke bouw- en infrastructuur sector ten volle doorgedrongen. Het is één minuut voor twaalf: er moet wat gebeuren.

Directeuren van diverse organisaties uit deze sector hebben onlangs een manifest in ontvangst genomen waarin de opstellers pleiten voor versnelling van verduurzaming in publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Het aanbieden van dit manifest is de start geweest van een gezamenlijk leerproces om actief bij te dragen aan het uitwerken van deze duurzaamheidsambitie. Om hier concreet invulling aan te geven is de Duurzaamheidschallenge opgezet. Een unieke leerervaring om een steentje bij te dragen aan een meer duurzame wereld.

In de challenge worden de teams in een periode van een halfjaar begeleid vanuit een organisatorische en een systemische invalshoek. Hun duurzaamheidsuitdagingen vragen immers om andere benadering dan de technische uitdagingen die ze gewend zijn. De duurzaamheidsopgaven vragen o.a. om verbinding en samenwerking te zoeken met andere stakeholders met verschillende belangen, ideeën en oplossingen en om de omgeving en marktpartijen te betrekken. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je het realiseren van duurzaamheidsdoelen verenigt met de eis om sober en doelmatig te opereren en binnen budget en planning te blijven?

Met behulp van de Complexity Navigator van Perspectivity krijgen de teams andere werkwijzen en methodieken aangereikt en oefenen ze met multi-stakeholderdialogen. Dat heeft stimulerend en inspirerend gewerkt: een aantal teams heeft vervolgens multi-stakeholder sessies georganiseerd vanuit de gedachte om niet alleen zelf als projectteam ambities en actieplannen uit te denken maar om juist stakeholders te betrekken, met hen in dialoog te gaan en zo ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsambities en de aanpak vooral breed gedragen zijn.

Op 16 juni is de slotbijeenkomst. Dan laten de teams zien wat ze hebben bereikt.

Meer informatie? 

Foto’s van Jorrit ‘t Hoen in opdracht van NeerlandsDiep.