Methoden

Agile Scrum

Scrum is een slimme methode om met teams aan projecten te werken en snelle en zichtbare resultaten te behalen. Het wordt al jaren gebruikt in de IT en begint nu snel aan populariteit te winnen op andere gebieden.

Meer informatieNeem contact op

Scrum is een agile aanpak. Het omarmt verandering door te werken in korte cycli – sprints genaamd – die betekenisvolle gedeeltelijke resultaten blijven opleveren. Door intensief contact met de klant en andere stakeholders krijgt het team regelmatig feedback. Op die manier kan het gemakkelijk omgaan met voortdurend veranderende omstandigheden.

Scrumteams zijn compact – zeven plus of min twee personen – en zijn per definitie multidisciplinair zodat ze samen het leeuwendeel van het project kunnen afronden. Het team is zeer zelf georganiseerd. Periodieke retrospectieves zorgen ervoor dat het team steeds beter wordt.

Scrum is gefixeerd in methode en flexibel in toepassing. Van overheid tot onderwijs, van non-profit tot business, elk projectteam dat in een veranderende omgeving werkt, kan Scrum gebruiken om snelle resultaten te behalen.

Meer informatie?

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: