Methoden

Visuele verslaglegging

Om dialoogprocessen te versterken en continue communicatie te ondersteunen, biedt Perspectivity visuele rapportage. Visuele rapporten zijn aansprekende en vriendelijke verslagen van vergaderingen en dialoogprocessen, om waardevolle resultaten voor deelnemers te behouden en/of om met anderen de vooruitgang te delen die u boekt.

Meer informatieNeem contact op

Bij het werken aan complexe vraagstukken is vaak een groot aantal stakeholders betrokken. Vanwege beperkingen zoals tijd, afstand, financiën, taal of anderen, is het niet altijd mogelijk om al deze mensen op dezelfde plaats te verzamelen. We werken daarom vaak met een kleinere groep die alle betrokken partijen van belanghebbenden bij de kwestie weerspiegelt en ook resultaten wil kunnen delen met de bredere groep in kwestie.

Regelmatige minuten en ouderwetse rapporten zijn meestal te woordig, droog en brengen niet de energie over die is ontstaan. Wanneer u een waardevolle bijeenkomst heeft gehouden, wilt u niet alleen de behaalde resultaten kunnen laten zien, maar ook visualiseren hoe deze resultaten zijn bereikt. We hanteren een journalistieke benadering, waarbij we verhalen, beelden en grafieken gebruiken om de rapporten interessanter te maken om te lezen, ook voor degenen die niet aanwezig waren.

Recente voorbeelden van visuele rapportage zijn:

Meer informatie?

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: