Methoden

Visuele verslaglegging

Om dialoogprocessen te versterken en continue communicatie te ondersteunen, biedt Perspectivity visuele verslaglegging. Visuele rapporten zijn aansprekende en gebruiksvriendelijke verslagen van vergaderingen en dialoogprocessen. Met visuele verslaglegging behoud je waardevolle resultaten voor de deelnemers en deel je met anderen de vooruitgang die jullie boeken.

lees meerNeem contact op

Bij het werken aan een complexe vraagstuk is vaak een groot aantal stakeholders betrokken. Vanwege beperkingen als tijd, afstand, financiën en taal is het niet altijd mogelijk om al deze mensen op dezelfde plek bijeen te brengen. Daarom werken wij vaak met een kleinere groep die een afspiegeling is van alle stakeholders, en die de resultaten wil delen met de bredere groep.

Reguliere verslagen en ouderwetse rapporten zijn meestal erg tekstueel en droog, en brengen niet de energie over die is ontstaan. Als je een waardevolle bijeenkomst hebt gehad, wil je niet alleen de behaalde resultaten laten zien, maar ook visualiseren hoe deze resultaten zijn bereikt. We hanteren een journalistieke benadering, waarbij we verhalen, beelden en grafieken gebruiken om het rapport interessant te maken om te lezen, ook voor degenen die niet aanwezig waren.

 

Voorbeelden van visuele verslaglegging

Meer informatie?

  • Neem contact met ons op om te bespreken hoe visuele rapportage jou kan helpen bij de communicatie met stakeholders.

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: