Methoden

WRITESHOP

Een writeshop is een participatieve workshopmethode waarbij individuen samenkomen in een creatieve schrijfsessie. Deelnemers werken aan verschillende begeleide schrijfoefeningen en delen hun verhalen. Gezamenlijk reflecteren ze op hun ervaringen.

 

lees meerNeem contact op

Wat?

Gestructureerde schrijfworkshop waarin individuen schrijfoefeningen doen, hun verhalen delen en reflecteren op hun ervaringen.

Waarom?

De uitwisseling van geleefde ervaringen, inzichten en ontastbare kennis faciliteren. Persoonlijke reflectie, empathie en begrip bevorderen. Deep learning bereiken, sterkere gemeenschappen opbouwen, sociale ongelijkheden aanpakken en collectieve actie bevorderen.

Hoe?

  • Via een combinatie van creatieve schrijfoefeningen, feedbackrondes, dialoogrondes en oefeningen voor luisteren en lichaamsbewustzijn.
  • Door een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin deelnemers zich kunnen uiten en van elkaar kunnen leren.
  • Begeleid door facilitators die het schrijfproces ondersteunen.

Resultaten

  • Een verzameling geschreven werken of kunstproducten die diverse perspectieven en kennis vastleggen.
  • Meer persoonlijke groei, empathie en begrip bij deelnemers.
  • Documentatie voor belangenbehartiging, het informeren van toekomstige acties en het vergroten van bewustzijn over sociale kwesties.

PROJECTEN

 

De writeshop-methode creëert ruimte voor collectief leren en het versterken van gemarginaliseerde stemmen. Deze veelzijdige methode wordt gebruikt in verschillende contexten, zoals community building, sociale rechtvaardigheidsbewegingen, onderwijs en onderzoek. Het maakt kennisdeling, persoonlijke reflectie, dieper leren (deeper learning), community building en belangenbehartiging mogelijk.

Writing journey

De writeshop begint met het creëren van een veilige en inclusieve omgeving voor de deelnemers, waarbij schrijfoefeningen en prompts worden aangeboden om individuele reflectie en expressie te stimuleren. Door middel van dialoogrondes, feedbackrondes en luisteroefeningen worden dieper begrip en verbindingen gestimuleerd. Facilitators begeleiden en ondersteunen deelnemers tijdens het schrijf proces, waarbij ze een samenwerkende en krachtige ervaring waarborgen.

De diverse perspectieven, ervaringen en kennis van de deelnemers worden aan het einde van een writeshop weergegeven aan de hand van de geschreven stukken, vaak gecentreerd rond een specifiek thema of onderwerp. Deze stukken bevatten persoonlijke verhalen, reflecties, inzichten en aspiraties, en dienen als tastbare resultaten voor het informeren van toekomstige acties, het bevorderen van dialoog, het stimuleren van leren en het pleiten voor sociale verandering. Door ruimte te creëren voor zelfexpressie, leren en betekenisvolle verbindingen, voegt de writeshop-methode veel waarde toe.

“De kracht waar ik het meest in geloof, is de kracht om kwetsbaar te durven zijn. Ik denk dat we dit hebben bereikt. Schrijven is een van de meest kwetsbare dingen die we doen. Het was erg veilig. Indrukwekkend. In plaats van gesproken woorden gebruikten we geschreven woorden.” (ervaring van een deelnemer)

Ontstaan

De writeshop-methode is ontwikkeld door de Barefoot Guide Connection, en is gebaseerd op bijdragen van deelnemers en facilitators werkzaam in participatief leren en actieonderzoek. Het is uitgegroeid tot een krachtig proces voor persoonlijke groei, gemeenschapsmobilisatie en kennisdeling, waarbij individuen in hun kracht worden gezet en positieve verandering wordt bevorderd.

Inspirerende omgeving en deelnemers

Bij Perspectivity hebben we sinds 2021 geëxperimenteerd met het proces, op het gebied van zowel ontwerp als context. We hebben deze methode gebruikt als een literaire reflectietool gebaseerd op een boek of een roman. Andere keren werd er juist een kunstproduct geproduceerd in plaats van een geschreven product. De writeshops vonden plaats op verschillende locaties, zoals een park, een gezellig kantoor of vergaderruimtes. De schrijvers die we hebben uitgenodigd waren mensen met verschillende achtergronden, die zich aangetrokken voelden tot het onderwerp of het procesidee. De deelnemers waren divers, maar gingen toch allemaal weer naar huis met een diepere verbinding, sprankeling en soms een beetje magie.

“Dit is een van de meest dierbare processen voor mij. Ik zie deelnemers veranderen van verwarring en spanning naar openheid en creatie. Ik zie ze echt naar elkaar luisteren en overvloedig delen. En ik denk dat de kracht van de writeshop op een subtiele manier hierin ligt: wat het uit de persoon naar de wereld brengt. En via dit proces komen ook andere vormen van creatie tot leven: het creëren van intimiteit, empathie, samenzijn…” (Nohad Elhajj, Perspectivity)

Meer informatie?

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Ons gereedschap

In ons werk maken we gebruik van een scala aan methodieken en werkvormen die leunen op decennialang experimenteel onderzoek. We bouwen dankbaar voort op theorieën en concepten die onze leermeesters en collega’s hebben ontwikkeld. Voor ieder vraagstuk bepalen we op maat welke methodiek of werkvorm helpt om tot duurzame resultaten te komen.

Methoden die we vaak gebruiken: