Wie investeert in preventieve zorg? Een moeilijke afweging

Op 29 September ervoeren 12 zorgprofessionals vanuit de hele wereld de Perspectivity Gezondheidszorg Challenge op de London School of Hygiene and Tropical Medicine. De Challenge was onderdeel van het leiderschapsprogramma van de […]
lees meerneem contact met ons op

okt 24, 2017

Op 29 September ervoeren 12 zorgprofessionals vanuit de hele wereld de Perspectivity Gezondheidszorg Challenge op de London School of Hygiene and Tropical Medicine. De Challenge was onderdeel van het leiderschapsprogramma van de School.

De gang van zaken tijdens het spel was fascinerend. Meteen aan het begin zetten de gezondheidsregio’s in op samenwerking in de vorm van een nationaal samenwerkingsplan. Er was alleen een regio die zich niet aan de uitgestippelde strategie hield en dit was genoeg voor iedereen om het hele plan op te geven. De afwijkende regio begon snel te investeren in zogenaamde ‘wealth machines’ om zo de eigen economie te stimuleren. De andere regio’s klaagden zeer over de impact van deze regio op het wereldwijde gezondheidsniveau. Echter, toen een hart- en vaatziekten crisis aanbrak, kwamen de andere regio’s snel verhaal halen bij de rijke ‘Verenigde Staten’ regio om het onderzoek naar mogelijke geneeswijzen voor deze crisis te financieren. Ondanks meerdere pogingen om het eens te worden over preventiemethoden, bleven een aantal teams in gebreke. Daardoor zakte het wereldwijde gezondheidsniveau naar het slechts mogelijke niveau

De debrief was een rijke discussie, waar spelers elkaar confronteerden met hoe zij het gedrag van elkaar ervoeren. Ze waardeerden hoe de Challenge hun de kans gaf om, na een week leren over leiderschap, hun nieuwe kennis in de praktijk te brengen. De eindscore liet zien dat zelfs voor zo’n geharde groep, dit spel een harde noot om te kraken is!

Meer info?