Project

Amsterdam Toegankelijk voor iedereen – de eerste Amsterdamse Lokale Inclusie Agenda
Reizen met het openbaar vervoer, naar school gaan, iets leuks doen of solliciteren op een baan. Voor mensen met een beperking kunnen deze alledaagse dingen een hele opgave zijn. Volgens […]
lees meerneem contact met ons op

Reizen met het openbaar vervoer, naar school gaan, iets leuks doen of solliciteren op een baan. Voor mensen met een beperking kunnen deze alledaagse dingen een hele opgave zijn. Volgens het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking moet iedereen mee kunnen doen in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken, stellen gemeenten een lokale inclusie-agenda op. Op een lokale inclusie-agenda staan de punten die volgens de inwoners van die gemeenten op het gebied van toegankelijkheid voor de komende tijd het belangrijkst zijn.

De gemeente Amsterdam is een van de eerste gemeenten die deze lokale inclusie-agenda (ook wel LIA genoemd) opzet. Zij doen dit samen met Cliëntenbelang Amsterdam en met Amsterdammers met een beperking. Amsterdammers met een beperking is een brede groep met veel verschillende soorten beperkingen, zowel op fysiek, mentaal, sociaal en digitaal vlak. Sommige beperkingen zijn zichtbaar, anderen juist niet. Ze zijn ervaringsdeskundigen, belangenbehartigers, vrijwilligers, mantelzorgers, bewoners, professionals, ambtenaren en politici. Het is een hele klus om met deze verschillende belangen een samenhangende agenda te maken.

Het proces 
Perspectivity’s Anna Kogut, Anne van Marwijk, Marjolein Kok en Monique Janmaat werden benaderd om dit proces te begeleiden. Het doel van het proces was het komen tot een Amsterdamse lokale inclusie-agenda van een beperkt aantal speerpunten die voor de komende drie jaar met deze diversiteit aan burgers en hun verschillende belangen het belangrijkst zijn.

In een proces van een half jaar werden met ondersteuning van Wolfpack een aantal bijeenkomsten georganiseerd om tot de Amsterdamse lokale inclusie-agenda te komen. In vijf bijeenkomsten in verschillende stadsdelen van Amsterdam wisselden Amsterdammers met en zonder beperking persoonlijke verhalen uit over de huidige toegankelijkheid van de stad en de wensen voor de toekomst. Deze verhalen werden met behulp van Sprockler verzameld en zijn hier te lezen en horen. Daarnaast konden Amsterdammers ook online hun verhalen delen.

Na deze bijeenkomsten in de stadsdelen en het verzamelen van verhalen, was er op 12 november 2019 een grote bijeenkomst voor de hele stad in de Zuiderkerk, waar we door middel van een proces geïnspireerd op Appreciative Inquiry met elkaar in dialoog gingen, reflecteerden op de opgehaalde verhalen en antwoorden en samen kozen voor de tien belangrijkste speerpunten voor de komende drie jaar. Deze tien speerpunten vormen de lokale inclusie-agenda en zijn hier te lezen. Ze gaan bijvoorbeeld over openbaar vervoer, looproutes door de stad en toegankelijke toiletten.

Resultaten
Het bijzondere aan dit proces is dat de verhalen die door 140 burgers in eerdere bijeenkomsten en online gedeeld waren als input dienden voor de gesprekken van deze bijeenkomst (en niet enkel een klein groepje die de analyse doet). De verscheidenheid en ook de overeenkomsten in behoeften en wensen bleven zo continu zichtbaar voor alle deelnemers aan de lokale inclusie-agenda, dus zowel voor bewoners, als professionals en ambtenaren.

De ALIA werd op 27 januari 2020 officieel aan de wethouder Zorg Simone Kukenheim gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger.

Hoe verder? De LIA is een raadgevend instrument voor het maken van beleid op het integrale gebied van Toegankelijkheid. De gemeente Amsterdam gaat de speerpunten de komende tijd vormgeven. Deelnemers van de ALIA worden een jaar na presentatie van de ALIA uitgenodigd om te evalueren wat er na een jaar is gebeurd. De intentie is om de ALIA elke drie jaar opnieuw op te stellen.

Meer info?