Anna Kogut

Anna Kogut

Op mijn best bij complexe vraagstukken, waarin veel beweging, co-creatie en samenwerking nodig is om collectieve impact te bereiken. Met een passie voor het begeleiden en doorontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap van professionals. Mijn ervaring en achtergrond is...

Anne van Marwijk

Anne van Marwijk

Sinds 2014 werk ik bij Perspectivity als freelance consultant en facilitator. Ik ontwerp en faciliteer graag multi-stakeholder processen en leer- en evaluatietrajecten. Mijn achtergrond is in antropologie en ontwikkelingsstudies. Ik heb in verschillende landen als...

Elien Rogaar

Ik heb ervaring met het opzetten, leiden en faciliteren van verandering- en leerprocessen. Ik heb gewerkt met bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, in Nederland, Afrika, Azië, Oost-Europa en Centraal-Amerika. Mijn opdrachten zijn op het...

Han Rakels

Han Rakels

Ik ben ervaren in het leiden, managen en faciliteren van ontwikkelingsprocessen over de hele wereld. Ik heb gewerkt met overheden, bedrijven, universiteiten en NGO’s in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa. Ik ben geschoold in de chemische...

Han Verhoeven

Han Verhoeven

Vragen en luisteren met open hart en geest is de kern van mijn stijl van werken. Een combinatie van gestructureerde analyse en creativiteit maken de bijeenkomsten en trainingen die ik ontwerp en faciliteer praktisch, vol met inzichten en een plezier om aan deel te...

Lisette Gast

Lisette Gast

Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring in het bevorderen van lerende organisaties en ontwikkelingssamenwerking. Met een universitaire opleiding in communicatie, heb ik veel ervaring opgedaan met allerlei aspecten van internationale samenwerking in diverse landen,...

Marjolein Kok

Marjolein Kok

During my career, as an international development cooperation and social justice expert, change processes have always fascinated me. Over the years, I have worked in the Netherlands and internationally, including in Mexico, the United Kingdom, Ethiopia, Egypt, Israel...

Mark Snijder

Mark Snijder

Als schrijver, redacteur en onderzoeker help ik organisaties in het jeugddomein (in Nederland en het Midden-Oosten) met het opdiepen, ontrafelen en ontsluiten van voor hen relevante kennis en (praktijk)ervaring. Dit doe ik door te interviewen en onderzoeken, duiden en...

Monique Janmaat

Monique Janmaat

Sinds ik me kan herinneren ben ik gefascineerd door hoe mensen met elkaar omgaan en samenwerken. Daarom ben ik organisatiepsychologie gaan studeren en dat is ook de reden waarom ik doe wat ik doe: ik faciliteer samenwerking en leren, van individuen, teams,...

Petra de Boer

Petra de Boer

Connecting worlds of people, ideas and actions for the common good. Ik ben een facilitator van verandering in complexiteit. Mijn drijfveer: bijdragen aan het creëren van een gezonde, menselijke en duurzame samenleving. Ik heb ruim 30 jaar ervaring in communicatie en...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden