Project

Externe evaluatie Avicres
Creëren van momentum en ruimte om te verbeteren Lisette Gast faciliteerde een leerproces waarin mensen die bij AVICRES zijn aangesloten de kans kregen om samen na te denken over hoe […]
lees meerneem contact met ons op

Creëren van momentum en ruimte om te verbeteren

Lisette Gast faciliteerde een leerproces waarin mensen die bij AVICRES zijn aangesloten de kans kregen om samen na te denken over hoe hun werk kan worden verbeterd. AVICRES, een Braziliaans/Duitse NGO, heeft programma’s die gericht zijn op het transformeren van het leven van kwetsbare (arme) mensen, vooral kinderen en jongeren, door veilige toevluchtsoorden te bieden. Zij doen dit door middel van sociaal, educatief en gezondheidswerk, zoals een kleuterschool, een opvangtehuis voor jonge vrouwen en een gezondheidscentrum. Het doel van de evaluatie was na te gaan hoe doeltreffend AVICRES in zijn werk is. De evaluatieaanpak creëerde een momentum en de ruimte om de organisatie van binnenuit te verbeteren.

In november 2014 had Lisette een week om de externe evaluatie van AVICRES te doen. De evaluatie bestond uit een tweedaagse Appreciative Inquiry-top, zes projectbezoeken en vele personeelsinterviews. Het was zo opgezet dat de evaluatie op zichzelf een leerproces zou zijn. Tijdens de gehele evaluatie waren dialoog en waarderend onderzoek de belangrijkste methoden voor het verzamelen van informatie en voor zelfreflectief leren. Meer dan 50 mensen waren bij de evaluatie betrokken. Over de top zeiden de deelnemers dat deze hen de gelegenheid bood om “echt de tijd te nemen om samen te delen” en “nieuwe perspectieven te horen”.

Het ontwerp-verslag is klaar en een constructieve dialoog over het verslag is gepland voor begin maart. Hopelijk kunnen Lisette’s observaties, samen met het leerproces dat zij faciliteerde, AVICRES helpen om nog effectiever te zijn in hun steun aan Braziliaanse mensen en hun gemeenschappen.

Dit project werd geïnitieerd en gefinancierd door KinderMissionsWerk, een van de belangrijkste financiële donors van AVICRES.

De Perspectivity-handtekening in deze evaluatie?

Het werk van de organisatie werd benaderd vanuit het complexe domein, waarin veel dingen met elkaar verbonden zijn maar oorzakelijke verbanden onduidelijk zijn. Dit complexe domein vereist dat men op zoek gaat naar opkomende patronen en daar wijs uit wordt, in plaats van “goede en slechte” gewoonten aan te wijzen. Het vereist ook dat zoveel mogelijk belanghebbenden bij het proces worden betrokken en dat zij als gelijken worden behandeld, aangezien beide van elkaar afhankelijk zijn en naar dezelfde doelstellingen toewerken.

Appreciative Inquiry is een benadering die dialoog en begrip bevordert. Het stelt mensen in staat te leren van hun successen en creëert ruimte voor zelfexpressie, zelfreflectie en waarderend begrip, die allemaal de kern vormen van de overtuiging van Perspectivity van hoe we kunnen bijdragen aan een betere wereld.