Serious Gaming en Hoger Onderwijs

Leer studenten niet alleen de feiten, maar biedt ze ook de ervaringen die deze feiten aan onze herinneringen binden, net als die in het klimaatspel. Het geval van Perspectivity Climate Change Challenge in het hoger onderwijs.
lees meerneem contact met ons op

apr 29, 2021

By Nick van Apeldoorn, Researcher & Lecturer at Breda University of Applied Sciences

Mensen denken niet in feiten, getallen of vergelijkingen, mensen denken in verhalen en emoties. Zeker als we het hebben over abstracte onderwerpen die we niet kunnen zien en slechts indirect ervaren, zoals Covid-19 en klimaatverandering. Dit is de klimaatparadox; we zien urgentie in, maar handelen er niet naar. Deze paradox wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het praten over klimaatverandering in feiten, cijfers en vergelijkingen en het visueel niet zien van het alarmerende effect ervan op de wereld.

Toen ik student was, begon ik zeven jaar geleden met het faciliteren van de Climate Change Challenge game. Als docent, betrokken bij klimaatadaptatie, bracht ik de Climate Game naar onze academie. In deze zeven jaar heb ik keer op keer zinvolle spellen gefaciliteerd. Verandering begint met leren over waarom en hoe klimaatverandering plaatsvindt. Games kunnen het perfecte voertuig zijn om over deze veranderingen in verhalen en ervaringen te onderwijzen. Dit heeft mij overtuigd heeft om het binnen de academie te brengen, het levert vrijwel altijd een dieper begrip op van de complexiteit rondom ​​adequate klimaatadaptatie.

Eerder deze maand nodigde Stanford University mij uit, onder de sprekers van Stanford University, het Massachusetts Institute of Technology, de US Environmental Protection Agency en UNC Chapel Hill, om op de jaarlijkse bijeenkomst van de Transport Research Board te praten over het extra voordeel van games in het onderwijs en hoe wij bij Breda University of Applied Sciences heeft de game Perspectivity Climate Change Challenge in ons onderwijs verwerkt.

Tijdens deze lezing sprak ik over de dynamiek van het spel; hoe verschillende uitdagingen verschillende sociale onderhandelingsvaardigheden vereisen, en hoe dit weerspiegelt in de echte wereld. Het is een geweldige ervaring die mensen inzicht geeft in waarom besluitvorming en acties vaak zo traag en teleurstellend zijn. Het tweede deel ging over hoe we deze inzichten en ervaringen gebruiken in de rest van de cursus duurzaamheid en Leefbaarheid die aan alle eerstejaars studenten van Breda University of Applied Sciences wordt aangeboden en hoe dit leidt tot diepere leerervaringen.

Studenten ervaren dit spel als inzichtelijk en leuk.

Zoals in de meeste gevallen kost het vaak tijd om het diepere begrip te laten doordringen. Dat is precies waarom we het aan het begin van de cursus speelden en ze in hun papers, debatten en ontwerpen lieten reflecteren op hoe het een specifiek klimaatgerelateerd probleem aanpakt.

Ik ben mijn verhaal geëindigd met een call to action. Geef niet alleen les in de feiten, maar biedt ook leerervaringen die deze feiten aan onze herinneringen linken, net als in de climate game. Hopelijk leidt dit tot enkele online klimaatgamesessies op een aantal van de beste universiteiten in de Verenigde Staten. Wordt vervolgd.

Meer info?

Lees hier meer over het Stanford-evenement.

Lees hier meer over Perspectivity Serious Gaming.

Meld je hier aan voor de Game-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.